Polityka prywatności

Polityka Prywatności terazprudnik.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, art. 13

Informujemy, że posiadamy w swoim zasobach Państwa dane osobowe. Są to dane związane z faktem naszej współpracy.

Administratorem danych osobowych jest Spółka Wydawnicza Aneks, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO) z siedzibą: ul. Kościuszki 13a, 48-200 Prudnik.

Dane będą przetwarzane w celach:

– informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych w ramach działalności ADO,

– realizacji zleceń biznesowych, w tym ogłoszeń i reklam, kolportażu; obsługi tych aktywności,

– kontaktu w przypadku współpracy biznesowej,

– kontaktu w przypadku zadań wynikających z pracy dziennikarskiej,

– podatkowych i rachunkowych,

– prowadzenia działań marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody),

– windykacji należności,

– prowadzenia statystyk,

– przechowywania danych – archiwizacji – związanych z obowiązków przepisów prawa.

 

Podanie danych jest dobrowolne.

Mają Państwo w dowolnym momencie możliwość wglądu do tych danych, prawo do żądania ich poprawienia bądź usunięcia z naszych zasobów. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu, za wyjątkiem realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych.

Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Właściwym organem nadzorującym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: redakcja@tygodnikprudnicki.pl, telefonicznie: 77 436 28 77 lub pocztą na adres ADO (powyżej).