Plebiscyt Sportowy 2023

Jak co roku, zapraszamy do wspólnej zabawy mającej na celu wyłonienie najpopularniejszego sportowca, młodego sportowca, trenera i działacza sportowego na Ziemi Prudnickiej w ubiegłym roku.

Plebiscyt podzielony jest na 4 etapy. Głosowanie w pierwszym etapie potrwa od 17 stycznia do 4 lutego i ma charakter otwarty – do drugiego etapu  w każdej kategorii zakwalifikuje się po 16 kandydatów, których najliczniej wskażą Czytelnicy „Tygodnika”. W kolejnych etapach głosujemy za pomocą SMS. Głosowanie w etapie drugim potrwa od 14 lutego do południa 22 lutego, a wyniki zostaną ogłoszone w „Tygodniku Prudnickim” i na stronie terazprudnik.pl 28 lutego. W ten sam dzień rozpocznie się również etap trzeci, w którym udział weźmie 8 kandydatów w każdej kategorii, głosowanie potrwa do południa 7 marca, a wyniki ogłoszone zostaną 13 marca. Do etapu finałowego zakwalifikuje się 4 najlepszych kandydatów. Głosowanie w etapie finałowym potrwa od 13 do 21 marca, ostateczne wyniki podamy 29 marca.

Regulamin plebiscytu dostępny jest tutaj.

Zapraszamy do zabawy!