ZUS ma do dyspozycji 120 mln zł. Pieniądze trafią też na Opolszczyznę

0
(fot. pixabay)

Polscy pracodawcy złożyli w ZUS ponad 5 tysięcy wniosków o dofinansowanie inwestycji, które podniosą standardy bezpieczeństwa i higieny przy stanowiskach pracy. Nie zabrakło chętnych z województwa opolskiego.

W ramach tegorocznej edycji konkursu na poprawę warunków bhp ZUS przeznaczył na wsparcie pracodawców o 20 mln więcej niż rok temu. W obecnej edycji jest aż 120 mln zł.

– Podsumowaliśmy liczbę wniosków, które w marcu składali polscy pracodawcy. W ciągu kilku tygodni z całej Polski wpłynęło ponad 5050 wniosków z wymaganą dodatkową dokumentacją. Na Opolszczyźnie zarejestrowaliśmy 150 wniosków. Maksymalne wsparcie jakie może uzyskać przedsiębiorca to 80 procent wartości projektu, przy czym realna kwota refundacji wypłaconej przez ZUS nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W tym roku termin na składanie propozycji, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy minął 27 marca. Z każdym rokiem inicjatywna ZUS spotyka się z coraz większym zainteresowaniem płatników składek. Na przykład w 2022 r. z całego kraju spłynęło niecałe 4 tys. wniosków konkursowych.

W tegorocznej edycji konkursu na poprawę warunków bhp najwięcej propozycji przedstawili pracodawcy z województw wielkopolskiego i mazowieckiego, odpowiednio 705 i 624, najmniej ze lubuskiego, jedynie 92.

ZUS będzie pozytywnie oceniał wnioski wyłącznie tych pracodawców, którzy spełnią konkretne wymagania zapisane w regulaminie. Jednym z istotnych warunków jest niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie może też zalegać z opłacaniem podatków, ani być w stanie upadłości, czy pod zarządem komisarycznym oraz w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Co istotne, płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata. Jeśli rok temu bądź w roku poprzednim firma otrzymała dofinansowanie z ZUS, jej wniosek nie będzie uwzględniony.

Jakich obszarów technicznych może dotyczyć refundacja przez ZUS? Między innymi:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
  w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Ideą konkursu i podstawą dofinansowania jest przedstawienie projektu, który
w konkretnym miejscu pracy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszy zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukuje niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. (źródło: ZUS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here