Spotkanie w ramach wizyty partnerskiej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PANS

0

W imieniu Nyskiej Akademii w rozmowach wzięli udział: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – dr inż. Piotr Chwastyk, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – dr Ewa Szura (organizator spotkania), dr hab. Alicja Głebocka, prof. ucz. oraz Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych PANS w Nysie – mgr Anna Opałka.

W czasie wizyty, goście mgr Alicja Żak-Lykus z Uniwersytet WSB Merito Opole (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa), Paulo Machado z Academia Militar de Lisboa oraz ppłk. Piotr Pietrakowski, mieli okazję zapoznać się z potencjałem dydaktycznym naszej Uczelni, realizowanymi działaniami we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz potencjalnymi formami wspólnych działań jakie mogą być prowadzone zarówno w ramach kierunku Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka jak i nowotworzonym kierunku: Sprawności Specjalne Formacji Mundurowych.

Rozmowy dotyczyły m.in.:

  • podpisania w najbliższej przyszłości umowy o współpracy w Programie Erasmus+,
  • wyjazdu pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej na konferencję organizowaną przez uczelnię portugalską,
  • współorganizacji Blended Intensive Programmes dla studentów i pracowników obydwu uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here