Zwolnienia chorobowe a zaburzenia psychiczne

0

Na Opolszczyźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W minionym roku lekarze wystawili w regionie blisko 25 tys. zaświadczeń z tej kategorii chorobowej.

Od kilku lat w województwie opolskim coraz więcej osób przebywa na chorobowym
z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzenia nerwicowego, zaburzenia osobowości czy reakcji na ciężki stres. Innymi częstymi przyczynami orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy są choroby psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, innych używek oraz środków psychoaktywnych.

– W minionym roku opolski oddział ZUS zarejestrował ponad 24,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W tej kategorii mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych. Od co najmniej pięciu lat liczba takich zwolnień w regionie rośnie. W 2020 roku na Opolszczyźnie lekarze wystawili 23,2 tysiąca takich zwolnień, a w 2019 roku około 19,5 tysiąca – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Konsekwencją wyższej niż w poprzednich latach liczby zaświadczeń lekarskich o tym podłożu jest większa ilość dni absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS. W 2023 r. z tytułu zaburzeń psychicznych mieszkańcy Opolszczyzny przebywali na chorobowym w sumie aż 442 tys. dni, podczas gdy w 2020 r. było to 424 tys. dni, a 2019 r. tylko 335 tys. dni.

W minionym roku w województwie opolskim najwięcej zaświadczeń lekarskich z powodu chorób składających się na zburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w październiku, marcu i listopadzie – odpowiednio 2300, 2252 i 2243. Najmniej w lutym, bo 1778. Co istotne, w 2023 r. aż w dziewięciu miesiącach liczba zaświadczeń lekarskich w tej kategorii przekroczyła 2 tys. Dla porównania, w 2020 r. tylko w trzech miesiącach (marzec, kwiecień i czerwiec) liczba orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy na bazie zaburzeń psychicznych i osobowości była wyższa niż 2 tys.

W skali kraju miesiącami, które najbardziej obfitowały w zwolnienia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były październik – 128,3 tys., dalej marzec – 125,3 tys. oraz listopad 121,2 tys. Najmniej zwolnień chorobowych o tym charakterze lekarze wystawili w lutym – niecałe 107 tys. Był to jedyny miesiąc, w którym wystawiono poniżej 110 tys. orzeczeń  o czasowej niezdolności do pracy w tej grupie chorobowej.

W 2023 r. województwo opolskie było regionem, gdzie lekarze wystawili najmniej zaświadczeń lekarskich. Najwięcej zwolnień z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania odnotowano w województwie mazowieckim, bo prawie 210 tys., wielkopolskim – niemal 180 tys. i śląskim, blisko 170 tys.

W 2023 r. częściej tego rodzaju zwolnienia były wystawiane kobietom – 875 tys., a rzadziej  mężczyznom – prawie 535 tys. W sumie w całym minionym roku ZUS w całym kraju przyjął ponad 1 mln 409 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here