„Chorobowe” do zwrotu

0
(fot. ZUS)

Korzystanie ze zwolnienia chorobowego w nieprawidłowy sposób może mieć skutki finansowe. ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę, a nawet żądać zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego. Pod koniec ubiegłego roku przekonała się o tym część ubezpieczonych z Opolszczyzny.

Większość ubezpieczonych w ZUS stosuje się do zaleceń lekarzy, jednak część
z pracowników, których zwolnienia chorobowe zostały prześwietlone musiała oddać pieniądze.

– W ostatnim kwartale minionego roku opolski ZUS pozbawił prawa do zasiłku chorobowego 55 osób, a kwota cofniętych świadczeń sięgnęła 73,3 tysięcy złotych. Taki był efekt kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W ostatnich miesiącach 2024 roku takiej weryfikacji poddano 654 ubezpieczonych w województwie opolskim – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Obecnie na Opolszczyźnie jest 3434 lekarzy, którzy mają prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania e-zwolnień. Od kilku lat w regionie rośnie liczba lekarzy z takimi uprawnieniami. Upoważnienie do wystawiania zwolnień chorobowych lekarz uzyskuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które wydawane jest na wniosek lekarza. Musi on między innymi przedłożyć dokument, stwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza

Skala niewłaściwego korzystania ze zwolnień chorobowych była pod koniec minionego roku nieco większa niż w wakacyjnych miesiącach (III kwartale) 2023 r., w których na 618 ubezpieczonych, do zwrotu zasiłku chorobowego ZUS zobowiązał 30 pracowników. Wówczas wartość wstrzymanych świadczeń bądź decyzji o zwrocie już wypłaconych zasiłków Zakład oszacował na 71,4 tys. zł.

ZUS z mocy prawa zobowiązany jest do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Polega na sprawdzeniu czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Opcję weryfikowania wykorzystywania e-ZLA przez ubezpieczonych mają oprócz ZUS pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych powyżej 20 osób.

Osoby, którym ZUS bądź pracodawca – jako płatnicy zasiłków – udowodnili nadużywanie zwolnienia chorobowego do innych celów niż rekonwalescencja zostają pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego.

W skali całego kraju w IV kw. 2023 r. ZUS przeprowadził weryfikację prawidłowego wykorzystania e-zwolnienia u niemal 29,5 tys. ubezpieczonych. Prawie 13 proc. z nich zostało na tej podstawie pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. Kwota zasiłków cofniętych w tym okresie przekroczyła 6,6 mln zł.

Podczas wizyty u lekarza trzeba pamiętać, żeby podać adres, pod którym będziemy przebywać na zwolnieniu chorobowym. Gdy na chorobowym zamierzasz zmienić miejsce pobytu, podaj lekarzowi wystawiającemu e-zwolnienie odpowiedni adres. Taki obowiązek leży po stronie ubezpieczonego od początku 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here