Powiat z sołectwami

0
Uczestnicy spotkania podsumowującego Marszałkowską Inicjatywę Sołecką w Lubrzy (fot. Powiat Prudnicki)

W grudniu ub. roku w gminach Głogówek oraz Lubrza oficjalnie podsumowano wykonanie zadań w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej, wcześniej, bo w sierpniu, podobne spotkania odbyły się  w gminach Biała i Prudnik.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pionierski w skali kraju program Samorządu Województwa Opolskiego, który pozwala sołtysom na pozyskanie finansów na realizację małych projektów na rzecz społeczności wiejskich. W tym roku wsparcie dla każdego projektu wyniosło 6,5 tys. zł. z budżetu Województwa Opolskiego oraz wzorem lat ubiegłych zostało wsparte z budżetu Samorządu Powiatu Prudnickiego jak i przez przez samorządy gminne.

W przekazaniu pamiątkowych tablic uczestniczyli: wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, starosta prudnicki Radosław Roszkowski, wójt Gminy Lubrza Mariusz Kozaczek, burmistrz Głogówka Piotr Bujak, radna Sejmiku Województwa Opolskiego Janina Okrągły, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak oraz sołtysi i pracownicy zaangażowanych urzędów.

Poniżej przedstawiamy miejscowości oraz zrealizowane w ubiegłym roku zadania.

Gmina Biała: Olbrachcice, Śmicz i Otoki – remont świetlic wiejskich,  Rostkowice – doposażenie placu zabaw, Kolnowice, Wilków, Pogórze – zagospodarowanie terenu, Górka Prudnicka – remont budynku, Ligota Bialska – doposażenie aneksu kuchennego.

Gmina Lubrza:  Jasiona, Laskowice, Olszynka – zagospodarowanie miejsc publicznych, Krzyżkowice – doposażenie placu zabaw.

Gmina Głogówek: Błażejowice Dolne, Tomice, Kazimierz – modernizacja dróg gminnych; Dzierżysławice, Kierpień, Mionów – modernizacja świetlic wiejskich; Twardawa – montaż miniatury lokomotywy wraz z tablicą pamiątkową, Winiary –  uporządkowanie terenu.

Gmina Prudnik: Czyżowice – doposażenie placu zabaw przy WDK; Łąka Prudnicka – zakup wyposażenia do WDK; Rudziczka – zagospodarowanie terenu gminnego; Wierzbiec – montaż piłkochwytu na boisku sportowym.

– Jestem bardzo rad że Powiat Prudnicki jako jedyny w województwie nadal wspiera Marszałkowską Inicjatywę Sołecką i mamy efekt tych wspólnych działań w postaci pięknych, choć drobnych inwestycji, jak i doposażenia różnych obiektów rekreacyjnych na terenach wiejskich. Można to doskonale uchwycić efekt synergii wysiłków lokalnej, sołeckiej społeczności i niewielkich, w sumie, środków finansowych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, co przynosi znakomite efekty, podsumowywał na gorąco Radosław Roszkowski, starosta prudnicki.

Wszystkie inicjatywy zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Prudnickiego a łączna suma wsparcia wyniosła 30 tys. złotych.

– Marszałkowska Inicjatywa Sołecka cieszy się na terenie Powiatu Prudnickiego dużym zainteresowaniem ale i bardzo dobrymi opiniami. Jest to również jedyny Powiat który dokłada również swoje 25% naszego wkładu jako Samorządu Województwa do tej inicjatywy, dodatkowe 20% a czasem wiele więcej dodają gminy. Dzięki temu sołectwa czyli mieszkańcy wiosek mogę realizować to, co jest im potrzebne. Są to inwestycje w drobną infrastrukturę, albo nawet w drogi, jak ma to miejsce w Głogówku, podkreśliła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Do końca stycznia 2024 potrwa wyłanianie kolejnych inicjatyw do realizacji w tym roku, i jak zapewnił starosta, przedsięwzięcia te po raz kolejny otrzymają wsparcie z Powiatu.

[Artykuł sponsorowany/Monitor Powiatowy – Powiat Prudnicki]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here