Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Jacob Böhme – Wirkung, Rezeption, Kontexte. Moderne und Postmoderne”

0

Badacze fenomenu mistyki śląskiej oraz jej wpływu na kulturę współczesną gościli w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Jacob Böhme – Wirkung, Rezeption, Kontexte. Moderne und Postmoderne wygłoszono 38 referatów z zakresu filozofii, literaturoznawstwa, teologii, germanistyki, religioznawstwa oraz kulturoznawstwa. 

Wyniki prac badawczych przedstawili naukowcy reprezentujący: University of Amsterdam, University of Arizona, Internationale Jacob Böhme Gesellschaft, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Ludwig-Maximilians-Universität München, University of Turin, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. 

Tematyka wystąpień koncentrowała się na analizie wpływu dzieła Jacoba Böhme (1575-1624), śląskiego filozofa, teozofa i mistyka, na kulturę współczesną. Nowatorstwo Böhmego uwidacznia się w dynamicznym i dialektycznym przedstawieniu Boga oraz natury, oryginalnym ujęciu problematyki zła, wolności, tolerancji religijnej, braterstwa oraz „powtórnych narodzin”. Idee Böhmego, jak wykazano podczas konferencji, wywarły i wywierają znaczący wpływ na myślicieli, poetów i reformatorów życia publicznego w Niemczech (np. Novalis, Baader, Hegel, Schelling, Steiner, Heidegger, Jung), Rosji (Sołowiow, Bierdiajew), Francji (Saint Martin, Koyre), Anglii (Blake, Penn) i Polsce (Mickiewicz, Cieszkowski, Miłosz, Tokarczuk). 

Warto podkreślić wkład wykładowców Nyskiej Akademii w analizę regionalnego wymiaru oddziaływania myśli Jacoba Böhme, m. in. na Angelusa Silesiusa oraz Maxa Hermanna von Neisse.

Z myślą o społeczności lokalnej przygotowano wydarzenia popularyzujące sylwetkę oraz dzieło śląskiego mistyka i filozofa: projekcję filmu „Jakob Böhme, życie i twórczość”, wystawę reprodukcji miedziorytów ilustrujących XVIII-wieczne wydania dzieł Böhmego, wystawę fotografii artystycznych inspirowanych tekstami  Böhmego oraz koncert muzyki barokowej.

Rok 2024 będzie posiadał charakter jubileuszowy w odniesieniu do dwóch najwybitniejszych przedstawicieli mistyki śląskiej. Przypada w nim 400-lecie śmieci Jacoba Böhme oraz narodzin Angelusa Silesiusa. W związku z tym, we współpracy z Internationale Jacob Böhme Gesellschaft oraz Uniwersytetem Wrocławskim, planowane są kolejne działania o charakterze naukowym: wspólne badania i publikacje, prace edytorskie oraz konferencje. Ponadto na Wydziale Neofilologii powstanie pracownia dydaktyczna wykorzystująca teksty Jacoba Böhme w doskonaleniu kompetencji studentów nyskiej germanistyki.

Konferencja została zrealizowana w ramach programu „Doskonała Nauka”, a partnerami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie byli: Internationale Jacob Böhme Gesellschaft, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Muzeum Powiatowe w Nysie. Konferencję patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Opolskiego.

Więcej w materiale filmowym https://www.pans.nysa.pl/org/pans/blog/relacja-z-miedzynarodowej-konferencji-naukowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here