Powstanie Powiatowa Rada Seniorów?

2
(grafika: Starostwo Powiatowe w Prudniku)

Od 8 do 22 listopada trwać będą konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego.

Na konsultacje społeczne zaprasza Zarząd Powiatu Prudnickiego.
Informacje dotyczące konsultacji:

  • Termin konsultacji: 8 listopada – 2023 r. – 22 listopada 2023 r.
  • Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesyłać na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki76, 48-200 Prudnik lub na adres: info@powiatprudnicki.pl
  • Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski wynosi ponad 25% i cały czas rośnie. Jednym z filarów zadań własnych powiatu jest tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, dlatego realizacja tych zadań w coraz większym stopniu powinna brać pod uwagę osoby starsze – ich punkt widzenia, potrzeby i opinie. W tym celu powoływane są m. in. rady seniorów. Przedmiotem ich aktywności jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz seniorów, prezentowanie ich potrzeb, jak również w ich imieniu opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych przez organy władzy lokalnej. Zakres działalności rad seniorów może być szeroki, jest to ważny argument dla lokalnych władz do powołania takiego ciała doradczego. Może on obejmować m.in.:

– opiniowanie aktów prawa miejscowego dot. najstarszych mieszkańców miasta,

– upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych powiatu ze środowiskiem działającym na rzecz seniorów,

– inicjowanie działań na rzecz osób starszych w tym przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów,

– opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów,

– podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat starości,

– dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, wspieranie różnych form aktywności osób starszych,- monitorowanie potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie gminy.

Wszystkie reakcje:22

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here