Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024

0

Zgodnie z akademicką tradycją po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polski, Jego Magnificencja Rektor Nyskiej Akademii, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. przywitał zaproszonych gości, pracowników Uczelni oraz studentów. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz województwa opolskiego, władz samorządowych gmin, powiatów i sejmiku oraz przedstawiciele uczelni wyższych Opolszczyzny i Dolnego i Górnego Śląska. W inauguracji uczestniczyli też dyrektorzy i prezesi instytucji społeczno – kulturalnych, organizacji i stowarzyszeń oraz  firm, przemysłu i biznesu.

W inauguracyjnym wystąpieniu, JM Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok akademicki. Podkreślił m.in. specyfikę funkcjonowania nyskiej Uczelni, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę międzynarodową, realizowane projekty, sukcesy oraz plany dotyczące rozwoju. Dewizą PANS jest hasło: Nyska Akademia to miejsce dla ludzi z całego świata a cały świat stoi otworem przed naszymi pracownikami i studentami! Najnowszym wyzwaniem jaki postawił sobie Senat na wniosek Rektora jest wykorzystanie „sztucznej inteligencji” w praktyce naukowej i zawodowej na wszystkich kierunkach studiów w nowym roku akademickim! 

Mimo istniejącego niżu demograficznego, nowy rok akademicki 2023/24 rozpocznie ponad 2000 studentów na 22 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 7 kierunkach studiów drugiego stopnia. W bieżącym roku Nasza Akademia przyjęła na pierwszy rok studiów ponad 900 studentów.

W czasie Inauguracji przemawiali także zaproszeni goście, parlamentarzyści i samorządowcy oraz przedstawiciele studentów: Paweł Dymowski Przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii oraz Ahmad Moslim Rahim Oghlu reprezentujący studentów zagranicznych.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów poprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Akty immatrykulacji odebrali: Marta Łapaj (administracja), Maja Pańczyszyn (architektura), Karolina Dębiec (bezpieczeństwo wewnętrzne), Nicola Rychlik (dietetyka), Filip Wycisk (filologia germańska), Nikola Kolanko (dietetyka), Maciej Kołat (finanse i rachunkowość),Michał Dymowski (informatyka), Karolina Cieślik (kosmetologia), Marta Van Den Ochtend (pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna), Kacper Bujak (pielęgniarstwo), Dominika Bujak (pielęgniarstwo), Wiktor Strzelecki (ratownictwo medyczne), Jakub Bielecki (zarządzanie i inżynieria produkcji), Katarzyna Serafin (jazz i muzyka estradowa). Studenci zagraniczni: Semih Karaağaç (Turcja), Guillermo Martín Rufino (Hiszpania), Ahmad Moslim Rahim Oghlu (Turcja), Patricia Alfayé Martínez (Hiszpania), Yuliia Kachmar (Ukraina).

Wykład inauguracyjny pt.: „Ratownictwo medyczne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.” wygłosił dr n. med. Dariusz Sokołowski wykładowca naszej Akademii.  

Oczywiście uroczystość inauguracji uświetnił występ Chóru Wydziału Jazzu pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala.

Równolegle z uroczystościami inauguracyjnymi w ramach nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji i Nauki odbył się  wojskowy piknik otwierający projekt „AKADEMIA_CYBER.MIL” w Naszej Uczelni przy Gmachu Głównym PANS od ul. Wałowej.

Więcej w materiale wideo na: https://www.pans.nysa.pl/org/pans/blog/inauguracja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here