Marszałkowski Budżet Obywatelski. Pokazujemy jak zagłosować

0

W tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim jest do wzięcia 3 miliony złotych. Projekty już zostały zgłoszone, teraz możemy pomóc osiągnąć cel. Głosowanie odbywa się do 20 września, dotyczy także projektów zgłoszonych z terenu ziemi prudnickiej.

Wspomniane 3 miliony zł zostaną podzielone równo –  po  600 tysięcy zł dla każdego z 5 subregionów. Jest już opublikowana lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Efektem głosowania będzie lista zadań zaprezentowana mieszkańcom do 30 listopada. Zadania będą realizowane  w 2024 roku.

W tej – szóstej już edycji MBO w powiecie prudnickim zgłoszono 4 propozycje projektowe, a w subregionie obejmującym powiaty: prudnicki, krapkowicki i głubczycki aż 10 propozycji. Wszystkie zyskały pozytywną oceną merytoryczną i formalną i zostały dopuszczone do głosowania. Teraz wszystko zależy od mieszkańców.

Stowarzyszenia mogą ubiegać się o granty w dwóch kategoriach: projekty powiatowe z maksymalnym dofinasowaniem 100.000zł i subregionalne  – obejmujące trzy powiaty do kwoty 150.000zł.

W powiecie prudnickim najaktywniejszą organizacją w pozyskiwaniu środków z MBO jest Bialska Orkiestra Dęta, która stara się o finanse jednocześnie z puli powiatowej i subregionalnej. Pozyskane pieniądze mają pomóc w  organizacji zajęć muzycznych dla dzieci i przewidują organizację kilku koncertów zespołu. Zaplanowane również zakup nowych instrumentów, warsztaty wakacyjne dla uczniów Fabryki Muzykantów i koncert kolęd. Muzycy Bialskiej Orkiestry Dętej zapowiadają, że akcję zbierania podpisów poparcia dla swoich pomysłów prowadzić będą metodą odwiedzania mieszkańców powiatu w ich domach.

– Zachęcamy czytelników Tygodnika Prudnickiego do wsparcia projektów: Bialska Orkiestra Dęta – działamy orkiestrowo oraz Fabryka Muzykantów – chcemy się rozwijać – namawia Rafał Magosz.

Przyjrzyjmy się propozycjom dotyczącym gmin: Biała, Głogówek, Korfantów, Lubrza, Prudnik, Strzeleczki, Walce. Czasami są to zadania obejmujące kilka gmin lub kilka powiatów, w tym obszar nas interesujący.

Fabryka Muzykantów – chcemy się rozwijać; obejmuje powiat prudnicki (gminy Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik. Szacunkowe koszty: 100 tys. zł brutto. Działania skierowane będą do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkółki muzycznej prowadzonej przez Bialską Orkiestrę Dęta. (ID 5)

Bibliosfera – miejsce twórczej energii; dotyczy Prudnika. Szacunkowe koszty: 66 250 zł brutto. Zadanie polega na utworzeniu atrakcyjnej, ogólnodostępnej strefy przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. (ID 6)

Bialska Orkiestra Dęta – działamy orkiestrowo; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki; gminy Strzeleczki, Walce, Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Zadanie polegać będzie na organizacji dwóch koncertów noworocznych i warsztatów muzycznych. (ID 7)

Aktywne Pokolenia; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy  Głogówek i Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Zadanie dotyczy organizacji imprez wspólnie spędzanego czasu, wypoczynku. (ID 8)

Partnerstwo kluczem do współbrzmienia; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Strzeleczki, Walce, Biała. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Zadanie będzie polegało na realizacji dwóch działań zmierzających do integracji środowiska muzycznego powiatów krapkowickiego i prudnickiego. (ID 12)

Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminę Głogówek. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Zadanie dotyczy organizacji koncertów. (ID 14)

XL Muzyczne Święto Kwitnących Azalii; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Strzeleczki, Walce, Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Zadanie to organizacja z rozmachem jubileuszowej edycji festiwalu. (ID 16)

Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – nowy projekt; dotyczy m.in. gmin Strzeleczki i Walce. Szacunkowe koszty: 100 tys. zł brutto. Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta to nowy projekt realizowany w Gminie Walce, skierowany jest do dzieci do 16 lat. (ID 17)

Muzyczna Essa; dotyczy m.in. gminy Strzeleczki. Szacunkowe koszty: 100 tys. zł brutto. Muzyczna Essa to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. (ID 31)

Edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę – międzypokoleniowe działania w środowisku chóralnym; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Głównym celem jest edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę w oparciu o działania chóralne. (ID 39)

Ratuj serca w sercu Opolszczyzny, dotyczy m.in. gmin Strzeleczki i Walce. Szacunkowe koszty: 99 720 zł brutto. Zwiększenie świadomości dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez prowadzone szkolenia, a także zakup 6 defibrylatorów. (ID 41)

Muzyczna Essa; dotyczy gminy Głogówek. Szacunkowe koszty: 100 tys. zł brutto. Muzyczna Essa to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa opolskiego. (ID 47)

Kulturalna Essa; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Strzeleczki i Głogówek. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Kulturalna Essa to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z województwa opolskiego. (ID 48)

Piłkarskie Witaminy!;  obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Strzeleczki i Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. W okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku, na obiektach sportowych uczestników zadania realizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. (ID 57)

Budujemy więzi – integracyjne kolonie z klockami; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Głównym celem zadania jest rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży podczas letnich kolonii psychoedukacyjnych w Gdańsku. (ID 60)

2023/24 OGL/OPR/OKR – promocja i ochrona zdrowia; obejmuje powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki, m.in. gminy Strzeleczki, Walce, Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Do projektu zostaną zaproszone osoby z terenu ww. powiatów w zakresie szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia. (ID 66)

Powiat nyski i brzeski 2023/24 – promocja i ochrona zdrowia; dotyczy m.in. gminy Korfantów. Szacunkowe koszty: 150 tys. zł brutto. Do projektu zostaną zaproszone osoby w zakresie szeroko pojętej promocji i ochrony zdrowia. (ID 68)

Otwarte Drzwi do Kultury – rozwijanie muzycznych aktywności lokalnych i upowszechnianie muzyki profesjonalnej; dotyczy gminy Głogówek. Szacunkowe koszty: 100 tys. zł brutto. Projekt stanowi inicjatywę mającą na celu ożywienie i promocję kulturalną społeczności Głogówka i okolic. (ID 70) W tym roku po raz pierwszy w głosowaniu nie będzie używany numer pesel, a jedynie numer telefonu komórkowego. Każdy mieszkaniec powiatu – nawet noworodek może oddać swój głos, ale trzeba pamiętać, że można poprzeć tylko jeden projekt o zasięgu powiatowym i jeden o zasięgu subregionalnym. Warto wspierać zadania realizowane przez mieszkańców ziemi prudnickiej.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

W formie internetowej to bardzo proste. Wystarczy wejść na podstronę Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrać swój powiat, następnie dokonać wyboru dwóch zdań – po jednym w kategoriach: subregionu i powiatu. Potem wpisać swoje podstawowe dane i numer telefon, który będzie konieczny do podania weryfikacyjnego kodu otrzymanego smsem. I to wszystko! Tylko od głosujących zależy, czy marszałkowskie pieniądze skierowane zostaną w nasze okolicy, czy do gmin sąsiadów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here