Obdarz dzieci rodzinnym ciepłem

0
fot. PCPR Prudnik

W Powiecie Prudnickim funkcjonują już 3 rodzinne domy dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 30 rodzin niezawodowych i 40 rodzin spokrewnionych.  W rodzinnej pieczy zastępczej aktualnie przebywa 137 dzieci.

Czym właściwie jest piecza zastępcza? Kto może zostać opiekunem zastępczym?

Do pieczy zastępczej dzieci mogą trafiać na dwa sposoby: decyzją służb i sądu, bądź na wniosek rodziny. Dzieci mogą być umieszczone w rodzinnej, bądź instytucjonalnej  pieczy zastępczej.

W rodzinnej pieczy zastępczej opiekę nad dziećmi sprawują:

  1. Rodziny zastępcze spokrewnione, są to dziadkowie lub rodzeństwo dziecka.
  2. Rodziny zastępcze niezawodowe, to dalsza rodzina dziecka, bądź osoby zupełnie obce.
  3. Rodziny zastępcze zawodowe, to osoby, które przechodzą odpowiednie przeszkolenie. Mogą pełnić opiekę nad maksymalnie trojgiem dzieci lub rodzeństwem.
  4. Rodzinne domy dziecka, to osoby odpowiednio przeszkolone, które są gotowe do  sprawowania opieki nad większą liczbą dzieci – maksymalnie ośmiorgiem.

Rodzinna piecza zastępcza uznana jest za najlepszą formę opieki nad dziećmi, które w domach biologicznych nie tylko nie znalazły miłości i bezpieczeństwa, ale doznały bolesnych krzywd. Każde dziecko posiada własne marzenia. Jedne marzą o nowej lalce, ulubionych klockach czy nowym samochodziku, inne marzą o zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, stabilności dnia codziennego i opiekunach, którzy dają uwagę i miłość. Dzieci potrzebują by był ktoś, komu powierzą swoje smutki, do kogo się przytulą, kto ukoi w chwilach strachu i niepokoju oraz umożliwi rozwój zainteresowań i talentów. Dzięki pomocy opiekunów zastępczych wiele dzieci i młodzieży osiągnęło sukcesy w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym.                                                                   

 W naszym powiecie i w całym kraju jest bardzo duże zapotrzebowanie na osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych. Jest też wiele osób, które odnalazły w sobie chęć i potrzebę pomagania dzieciom, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Z pewnością są też tacy, którzy nie mają przekonania, czy spełniają warunki, aby zostać rodziną zastępczą i podołać temu niełatwemu zadaniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przygotowuje do pracy i udziela wsparcia wszystkim osobom pracującym w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny mogą liczyć na pomoc w zakresie codziennego funkcjonowania, organizacji zajęć aktywizujących oraz integrujących dla opiekunów i dzieci. Z rodzinami współpracują koordynatorzy i organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR w Prudniku organizuje wyjazdy integracyjne, tematyczne warsztaty dla dzieci, spotkania okolicznościowe, grupy wsparcia oraz szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze opiekunów.

Jeżeli rozważasz podjęcie tej ważnej decyzji, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Spotkanie nie jest zobowiązujące, a może przyczynić się do wkroczenia na piękną drogę niesienia miłości i obdarzania dzieci rodzinnym ciepłem. Podczas spotkania można uzyskać pełną informację o kryteriach jakie musi spełnić kandydat oraz jak wygląda praca rodziny zastępczej.  

mat. PCPR Prudnik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here