Minister sportu Kamil Bortniczuk: Szukamy sportowych talentów

0

Program Sportowe Talenty to pilotażowa edycja projektu edukacyjno-sportowego, zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Program prowadzany będzie przez nauczycieli WF ze szkół województwa opolskiego oraz lubelskiego z perspektywą rozszerzenia w roku szkolnym 2023/2024 na wszystkie 16 województw.

Celem nadrzędnym programu jest przetestowanie wszystkich dzieci i młodzieży w Polsce po to, aby sprawdzić jaki jest ich poziom sprawności fizycznej. Sportowe Talenty to również platforma, która przyczyni się do odkrywania najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest narzędzie SportoweTalenty.gov.pl udostępnione nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji w-f.

Zanonimizowane wyniki testów zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

Jak wdrażanie programu Sportowe Talenty ocenia Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki?

Bardzo pozytywnie. W tym roku rusza pilot na Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie, udział w projekcie jest fakultatywny, szkoły mogą, ale nie muszą w nim uczestniczyć. Chcemy zachęcić jak największą liczbę dyrektorów i nauczycieli. Dlatego  postanowiłem odbyć serię spotkań z dyrektorami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego, aby przedstawić im założenia oraz cele projektu. Sportowe Talenty to dla nas bardzo ważny program i chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło z niego skorzystać  już na etapie pilotażu.

Min. Bortniczuk: Chcemy do udziału w pilotażu programu zachęcić jak najwięcej szkół na Opolszczyźnie

A dlaczego ten program jest tak ważny?

Bo jest to program, który pozwoli skutecznie identyfikować uzdolnioną sportowo młodzież. To jest program, w którym wzorujemy się na rozwiązaniach słoweńskich. Słoweńcy są narodem bardzo małym, ale osiągają wiele sportowych sukcesów. Zdaniem specjalistów, w dużej mierze właśnie dzięki temu rozwiązaniu nie gubią żadnego talentu i kierują młodych ludzi do właściwych dyscyplin, zgodnie z ich uzdolnieniami. Poza tym chcemy wyrównywać szanse, a program Sportowe Talenty będzie jednakowo skuteczny zarówno w Warszawie, jaki w najdalszych zakątkach województwa zachodniopomorskiego czy podkarpackiego, opolskiego czy podlaskiego.

Jaki jest mechanizm tej identyfikacji?

Celem projektu będzie zbieranie informacji o wynikach sportowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez regularne testy sprawnościowe, które będą przeprowadzane co semestr, a ich wyniki zostaną wpisane do elektronicznego systemu. Dostęp do ogólnopolskiej bazy danych wskaże osoby, które mają predyspozycje do zawodowego uprawiania sportu. Wyniki testów będą anonimizowane po to, aby spełnione zostały wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Wyniki te zostaną udostępnione polskim związkom sportowym i  klubom, które będą mogły poprosić szkołę o kontakt z rodzicami najlepiej rokujących uczniów i zaprosić ich do współpracy. Regularne testy będą też informacją dla nauczycieli, jaki jest poziom sprawności fizycznej w danej szkole czy klasie i jak te wyniki wypadają na tle kraju czy województwa. Będzie tez można śledzić postępy uczniów. Będą to więc także istotne dane populacyjne mówiące o tym, w jakiej kondycji jest nasza młodzież. A wiemy wszyscy doskonale, że zwłaszcza po pandemii jest z tym bardzo różnie.  

Więcej informacji na:
SPORTOWETALENTY.GOV.PL

— ARTYKUŁ SPONSOROWANY —

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here