Policja zachęca do wstąpienia w swoje szeregi

2
(fot. Andrzej Dereń)

Opolska policja zachęca do wstąpienia w swoje szereg. Ostatni termin przyjęcia do służby w tym roku to 29 grudnia. Zastanawiasz się? Skontaktuj się z Wydziałem Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i zapytaj o szczegóły.

Wymagane dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby cz. A i B,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności, przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały do wglądu),
  • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy na str. 9), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu),
  • świadectwa pracy/służby (kserokopie – oryginały do wglądu).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Doboru  Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu – codziennie  od godz. 9.00 do 14.00 /adres: 45-078 Opole, ul Powolnego 3, numer telefonu  47 864 21 50,  47 864 21 51, 47 864 21 58, numer faksu 47 861 21 44, e-mail: kandydaci@opolska.policja.gov.pl/ oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie  w godzinach urzędowania.

Terminy przyjęć do służby w 2022 roku: 07.03.2022 r., 14.06.2022 r., 02.08.2022 r., 19.09.2022 r., 29.12.2022 r.

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

– ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

– stabilne, stałe zatrudnienie;

– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– stałe i pewne źródło dochodu;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym to około 4100 netto + wysługa lat;

– możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

– skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);

– możliwość doskonalenia zawodowego;

– możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

– prestiż zatrudnienia;

– szeroki katalog specjalizacji;

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here