Kresowe sagi

0

Udokumentowanie losów kresowych rodzin jest celem konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie indywidualnej pracy pisemnej dokumentującej losy kresowej rodziny – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących historii rodów, losów przodków podczas ekspatriacji ludności w latach 1944-1959 z terenów województw wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst powinien mieć charakter biograficzny, dokumentować rodzinne korzenie oraz być związany z historią, osobistymi przeżyciami uczestnika Konkursu lub innej osoby z rodziny, której wspomnienia opisuje uczestnik.

Praca konkursowa musi :

a) posiadać oryginalny i twórczy charakter;

b) opierać się na źródłach historycznych opublikowanych, jak i nieopublikowanych
(np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, wywiady)

c) nie naruszać w żaden sposób praw osób trzecich.

Prace konkursowe mogą zostać przesłane:

a)  w formie drukowanej do siedziby Starostwa Powiatowego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76 (pok. 102), w  zamknięty opakowaniu  z dopiskiem „KRESOWE SAGI”;

b) w formie elektronicznej na adres mail: e.burtan@powiatprudnicki.pl, w tytule należy wpisać „KRESOWE SAGI”.

Prace konkursowe należy złożyć do 30.09.2022 r., do godz. 13:00 (prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym  lub niekompletne nie będą polegały ocenie).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here