I Górski Bieg Służb Mundurowych w Głuchołazach

0

Choć to pierwsza edycja imprezy, to jest kontynuacją organizowanego od kilkunastu lat Biegu Służb Mundurowych w Głuchołazach. Różnicą jest trasa, ponieważ z ulic miasta przenosi się w teren leśny Góry Parkowej.

Zawodnicy wystartują na jednej z dwóch tras: 10 i 15 km (wybór jest dowolny) po oznakowanych taśmami drogach i ścieżkach z limitem 200. uczestników. Ich przebieg wyznaczył Bartłomiej Przedwojewski, pochodzący z Głuchołaz mistrz świata w biegach górskich (Golden Trail World Series).

Prawo startu mają zawodnicy niemundurowi i mundurowi, aktualnie pełniący służbę oraz emeryci, legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do służb. W ramach biegu zostaną rozegrane zawody służb mundurowych, w których mogą wziąć udział funkcjonariusze (pracownicy mundurowi) następujących służb: Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Parkowej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej, Straży Rybackiej i Wojska.

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do 16 września 2022 roku ukończyli 18 lat i
którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do 16 września 2022 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Wpisowe: 50 zł płatne w terminie do 14 września na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach nr: 49 8891 0000 2015 6507 9312 0014 – tytułem: I Górski Bieg Służb Mundurowych , imię i nazwisko zawodnika.

Nagrody: Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na obu dystansach.
Za zajęcie pierwszych pięciu miejsc w poszczególnych kategoriach (OPEN i służb
mundurowych) przewidziane są puchary i nagrody pieniężne. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień dla najlepszego zawodnika i zawodniczki województwa opolskiego, powiatu nyskiego i gminy Głuchołazy oraz najstarszych uczestników.

Organizatorzy zapewniają na czas biegu opiekę medyczną, napoje i posiłek regeneracyjny po biegu. Uczestnicy otrzymają pamiątkową koszulkę oraz medal po ukończeniu biegu.

Zgłoszenia do 14 września 2022 r.:
– internetowe – link
– w sprawach zakwaterowania informacji udziela Centrum Informacji Turystycznej
e-mail: cit@glucholazy.pl, tel. +48 77 439 43 60, +48 77 439 14 53 w godz. 8:00- 17:00
(poniedziałek -piątek) i 9:00 – 14:00 (sobota – niedziela).

Bieg odbędzie się w sobotę 17 września ze starem i metą przy Muszli Leśnej. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00.

Organizatorzy: Gmina Głuchołazy, Przedwojewski Team, Stowarzyszenie Bieg Opolski, Powiat Nyski, Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy.

PROGRAM ZAWODÓW:
9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00 – 11:30 – wydawanie numerów startowych i koszulek
11:00 – biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach do ok. 1000 m
12:00 – start biegu na 10 km
12:30 – start biegu na 15 km
16:00 – dekoracje zwycięzców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here