Jak LGBTQIA żyje się na Opolszczyźnie?

6
(fot. Irmal Irek)

W ramach projektu „Aktywizm to jest TO” Stowarzyszenie Tęczowe Opole – poprzez ankietę – chce dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja społeczna osób o orientacji nieheteroseksualnej na terenie województwa opolskiego.

Według ogólnopolskiego raportu Kampanii Przeciw Homofobii, w którym wyszczególniono średnią liczbę zdarzeń o charakterze przemocowym motywowanych uprzedzeniami, które spotkały badane osoby LGBTQiA wykazano, że województwo opolskie jest drugim, najbardziej homofobicznym regionem w Polsce. Na jakie akty agresji zwracają uwagę osoby nieheteroseksualne? Według badań współrealizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego aż 72,67 proc. zdarzeń to przemoc werbalna – słowne zaczepki, obrażanie, ośmieszanie, czy ciągłe, negatywne komentarze. Przemoc fizyczną wykazano w 4,2 proc. przypadków, a przemoc seksualną w 13,36 (w większości zaczepki naruszające nietykalność cielesną).

Z danymi wskazującymi na formy dyskryminacji w regionie polemizowałby poseł Janusz Kowalski, który kilka miesięcy temu, przy okazji uwag zgłoszonych do programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego, stwierdził, że brak (jest) jakichkolwiek informacji o stwierdzonych przypadkach dyskryminacji osób określających się jako LGBTIQ+, które ew. uzasadniałyby zwalczanie ich dyskryminacji. Urząd Marszałkowski kierowany przez marszałka Andrzeja Bułę nie przedstawił jakiegokolwiek odwołania się do badań naukowych, analiz, dokumentów, które wskazywałyby na występowanie dyskryminacji osób określających się jako LGBTIQ+. brak jakichkolwiek informacji o przypadkach występowania przestępstw, mowy nienawiści, przemocy i szkodliwych praktyk, w tym wobec osób LGBTIQ+ w województwie opolskim.

Czy poseł ma rację, na to pytanie mają dać częściową odpowiedź aktualnie realizowane badania.

>> LINK DO ANKIETY <<

Podobne badania są prowadzone w skali kraju oraz w wybranych województwach. My po raz pierwszy chcemy zbadać i opisać jak osobom identyfikującym się jako LGBTQIA żyje się na Opolszczyźnie – o czym marzą, czy czują się akceptowane w społeczeństwie, czy planują zmianę miejsca zamieszkania – wyjaśnia Aleksandra Kwaśnicka, pracownica Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i jedna z autorek kwestionariusza. — Uzyskane informacje pozwolą nam nie tylko pokazać jak jest obecnie, ale także wskazać czynniki, które odgrywają decydującą rolę w jakości życia osób LGBTQIA.

Badania projektu “Aktywizm to jest TO” realizowane są z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

6 KOMENTARZE

  1. Pała i lać tych wszystkich odmieńców!! Demoralizują tylko społeczeństwo!! Facet jest facet a kobieta kobietą! Zdrowa relacja jest tylko wtedy kiedy jest związek dwóch odmiennych płci!!

  2. Posel siedzi cicho, czasem wyskoczy jak „Filip z Konopi”, tematow jest niewiele , i nie wszystkie logiczne, trzeba sie zasanawiac o co mu wlasciwie chodzi!?

  3. Właśnie takie komentarze świadczą tylko o tym, że jest spory problem. Wyśmiać, albo udawać, że większość bardziej cierpi od mniejszości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here