ZUS ogłasza nabór wniosków na poprawę bezpieczeństwa pracy. W puli jest 90 mln zł

0
(fot. pixabay)

Już w czerwcu pracodawcy z Opolszczyzny będą mogli ubiegać się o dofinansowanie pomysłów, które poprawią bezpieczeństwo przy stanowiskach pracy. W tym roku ZUS chce przeznaczyć na ten projekt aż 90 mln zł.

ZUS ogłasza kolejną edycję programu, który finansuje najlepsze pomysły firm dbających o pracowników. Założeniem jest poprawa standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, które zmniejszą ryzyko wypadków i występowanie chorób zawodowych. W tegorocznej edycji ZUS ma zamiar wydać na ten cel aż o 15 mln zł więcej niż roku wcześniej. 

Miesiąc na złożenie wniosku

Przedsiębiorcy i właściciele firm mogą składać wnioski między 6 czerwca a 8 lipca. Warto zapoznać się ze szczegółami konkursu i warunkami, które należy spełnić bo konkurencja będzie spora. Ten projekt cieszy się popularnością wśród pracodawców. O tym co może być przedmiotem dofinansowania, jakie są kryteria udziału w konkursie i jakie dokumenty należy złożyć informujemy na stronie internetowej ZUS – zachęca Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Konkurs odbywa się w ramach Programu dofinansowania płatników składek. W odróżnieniu od poprzednich edycji ZUS poszerzył i zaktualizował katalog działań inwestycyjnych.   Między innymi o specjalistyczne stoły lub fotele dla pacjentów/klientów wykorzystywanych w gabinetach medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, fryzjerskich czy też zestawy do zrywki drewna bez ograniczenia udźwigu.

Pytania i odpowiedzi

Opolski ZUS podkreśla, że wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostaną szkolenia dla płatników składek na temat programu dofinansowania realizowanego w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.  W trakcie naboru wniosków ZUS udzieli niezbędnych wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu. Od 6 czerwca pytania o dofinansowanie  będzie można kierować na adres mailowy: konkurs@zus.pl. Ponadto na stronie internetowej ZUS udostępnił już katalog przykładowych pytań i odpowiedzi dla potencjalnych zainteresowanych.

Podstawa – brak zaległości

Pracodawca, który zdecyduje się wziąć udział w naborze nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wnioski przedsiębiorców, którzy w ostatnich trzech latach otrzymali już dofinansowanie w ramach tego programu  nie będą brani po uwagę.  

TUTAJ znajdziesz szczegóły na temat tegorocznej edycji dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here