[FOTOGRAFIE] Konserwator zabytków w Pałacu Rozkochów

3

Wizyta opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Elżbiety Molak w Pałacu Rozkochów jest kolejny etapem działań zmierzających do odnowy cennego, barokowego zabytku.

Spotkanie z udziałem właściciela pałacu Grzegorza Wnęka, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu (kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych Patrycja Szkółka, starszy inspektor Jakub Hendzel), członków Zarządu Fundacji Pałacu Rozkochów (Piotr Kulczyk, Natalia Rygiel, Andrzej Dereń), sołtysa Rozkochowa Pawła Króla oraz architektów i projektantów, miało na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla dalszych prac remontowych. Te w pierwszej kolejności dotyczyć będą dachu, więźby dachowej, a następnie stropu nad drugą kondygnacją. Wszystkie te elementy są ze sobą ściśle powiązane, stąd konieczność ich jednoczesnego omówienia. Dyskutowano między innymi na temat możliwości odprowadzenia wody z dachu (czy rynny, czy starsze formy), doświetlenia strychu (np. poprzez lukarny) oraz możliwości jego zagospodarowania użytkowego, a także form wykonania nowego stropu ze względu na niemal całkowitą destrukcję belek. Ten ostatni temat wiąże się z koniecznością ratowania dekoracji stiukowej i malarskiej sufitów.

(fot. Andrzej Dereń)

W marcu właściciel zabytku otrzymał pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie badań architektonicznych wnętrz oraz elewacji pałacu.

Od stycznia 2021 r. Pałac Rozkochów w gminie Walce jest własnością Grzegorza Wnęka, przedsiębiorcy z Krakowa. Zgodnie z jego wolą część obiektu oraz park zostały otwarte dla gości. Odbywają się tu wydarzenia o charakterze kulturalnym i społecznym (wystawy, koncerty, jarmarki, akcje dla dzieci). W weekendy w kawiarence Art Cafe (w lecie w ogrodzie) goście częstowani są kawą, herbatą i domowym ciastem.

W czerwcu planowany jest wernisaż rzeźb balansujących Jerzego Kędziory.

Tygodnik Prudnicki i Portal Informacyjny TerazPrudnik.pl patronują działaniom Fundacji Pałacu Rozkochów – Pomiędzy.

3 KOMENTARZE

    • Jeśli będzie taka możliwość, to właściciel/fundacja zwróci się do urzędu lub Ministerstwa Kultury, o dofinansowanie prac. By tak się stało wpierw musimy mieć gotową dokumentację projektową z wszelkimi pozwoleniami. Stąd właśnie takie spotkania, by projekt był zgodny z wymogami dotyczącymi ochrony zabytków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here