Jesteś mamą wielodzietną? Pamiętaj o specjalnym dodatku do emerytury

0

Na Opolszczyźnie z programu MAMA 4+ skorzystały dotychczas 1623 osoby. W całym kraju rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS trafia do prawie 64 tys. kobiet. 

Zapytaj w ZUS

Matki lub ojcowie, którzy wychowali co najmniej 4. dzieci mogą wnioskować o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Istotą świadczenia realizowanego od marca 2019 r. jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, bo zdecydowały się na wychowywanie dzieci.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć matki po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci. Ponadto mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci, jeśli matka zmarła, porzuciła je bądź przez długi czas ich nie wychowywała.

– W naszym regionie aż 86 procent wnioskujących o to świadczenie dostało decyzję pozytywną. Wszystkie dotyczą pań. Przeciętna wysokość świadczenia uzupełniającego na Opolszczyźnie to niemal 349 złotych. Z drugiej strony, aż 34 procent wszystkich mam otrzymuje to świadczenie w wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury obowiązującej w dniu przyznania prawa do tych pieniędzy. Taki charakter świadczenia dostają osoby, które nigdy nie pracowały, a więc nie pobierają z ZUS emerytury, renty lub innego świadczenia – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Tak zwane świadczenie dopełniające jest kierowane do osób, które były aktywne zawodowo, zatem w chwili ubiegania się o dodatek rodzicielski otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę, jednak jej wysokość jest niższa od kwoty minimalnej emerytury ustalonej w konkretnym okresie. W takich okolicznościach, osoba, której ZUS przyzna świadczenie rodzicielskie będzie dostawała dopełnienie czyli wyrównanie do poziomu najniższej obowiązującej emerytury. Przeciętna dopłata wyliczona przez opolski ZUS z ostatnich miesięcy to 349 zł.

Aktualne dane opolskiego ZUS pokazują, że 981 pań wskazało we wnioskach o świadczenie, że urodziło i wychowało 4 dzieci, 429 kobiet wpisało 5 dzieci, 100 mam oświadczyło opiekę na 7 dziećmi, a z 79 wniosków wynika, że opolskie mamy urodziły i wychowały powyżej 9 pociech. O dodatek ubiegało się w regionie trzech mężczyzn, jednak żaden z nich nie spełniał warunków do przyznania świadczenia.

Na Opolszczyźnie ZUS odmówił wypłacania dodatku rodzicielskiego 266 osobom. Zdecydowanej większości – 180 decyzji odmownych – ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do świadczenia (dochód z emerytury lub renty nie może być wyższy od wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku gwarantowanej minimalnej emerytury). Ponadto z powodu wychowania mniej niż 4 dzieci – 38 odmów, a ze względu na pobyt wnioskodawcy za granicą ZUS w Opolu wstrzymał wypłatę pieniędzy 33 wnioskodawcom. 

Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane przez ZUS automatycznie. Trzeba złożyć wniosek, a gotowy formularz o nazwie ZUS ERSU jest dostępny w salach obsługi klientów we wszystkich placówkach ZUS lub do pobrania na stronie www.zus.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać dane osobowe czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania), adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania). Ponadto informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego). Wniosek musi być też podpisany przez wnioskodawcę.

TUTAJ znajdziesz informacje o zasadach przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego MAMA 4+.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here