Patronat TP: Konkurs fotograficzny „Zabytek nieOCZYwisty”

0

Muzeum Ziemi Prudnickiej zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zabytek nieOCZYwisty”, który skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych (Kategoria 1) i uczniów szkół ponadpodstawowych (Kategoria 2).

Fotografie powinny być wykonane na obszarze następujących gmin:

  • Prudnik,
  • Biała,
  • Głogówek,
  • Korfantów,
  • Lubrza,
  • Strzeleczki
  • Walce.

    Oto zasady:

Krok 1 – wprowadzenie.
Przeczytaj poniższą definicję:

ZABYTEK – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Jest to oficjalna i niełatwa do zrozumienia definicja. Jednak na potrzeby konkursu można ją streścić do następującego zdania: Zabytek ma wiele lat i z jakichś powodów jest ważny.

My skupimy się na zabytkach nieruchomych. A co to takiego? Zabytek nieruchomy trwale związany jest z danym miejscem. Inaczej mówiąc to zabytek, którego nie da się (lub bardzo trudno) przenieść.  Myśląc o zabytkach nieruchomych przed oczyma stają nam okazałe pałace, zamki i kościoły, piękne kamienice, pomniki i wille. Są to najbardziej oczywiste przykłady. Zabytki nieruchome mogą być także bardziej niepozorne, jak na przykład obiekty techniki (budynki fabryczne, kopalnie, mosty, wiadukty, młyny, stacje kolejowe, drogi itp.), cmentarze (również pojedyncze nagrobki), obiekty małej architektury (np. kapliczki, krzyże przydrożne), stare parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Do tej pojemnej kategorii zaliczają się również krajobrazy kulturowe (np. malownicze panoramy miast i wsi), ciekawe układy architektoniczne (np. układ starego miasta, układ zabudowy wiejskiej, zespół budynków tworzących spójną całość).

Krok 2 – idź na spacer!

Weź ze sobą telefon, aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonie zdjęć. Sprawdź, czy w okolicy jest ciekawy i mało znany obiekt (lub miejsce), który Twoim zdaniem jest wart tytułu zabytku nieruchomego. Wykonaj kilka czarno-białych fotografii (możesz skorzystać z odpowiedniego filtru w urządzeniu lub zmienić kolorowe zdjęcie na czarno-białe korzystając z programu komputerowego).
Napisz kilka zdań na temat sfotografowanego miejsca (nie więcej, niż 1000 znaków ze spacjami). Opis powinien zawierać lokalizację oraz informację o „zabytku nieruchomym” (co to za miejsce, co przedstawia i dlaczego Twoim zdaniem jest ważne).
Jeśli masz poniżej 16 lat, pamiętaj, aby podczas spaceru towarzyszył Ci dorosły opiekun!

Krok 3 – wyślij e-mail do muzeum!
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres biuro@muzeumprudnik.pl.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 stycznia 2021 r.

Konkurs realizowany w ramach akcji Gminy Prudnik pn. „Cyber Ferie”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here