Od grudnia emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić

0
(fot. ZUS)

Od grudnia emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej, bo zwiększają się limity uzyskiwania dodatkowych przychodów do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Od grudnia 2020 do lutego 2021

Emeryci i wielu rencistów, oprócz świadczeń wypłacanych przez ZUS, mają prawo do przychodów z innych źródeł. Na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy jednak wszyscy mogą pozwolić sobie na nieograniczone osiąganie dodatkowych zysków?

– Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego powinni być czujni i kontrolować czy ich dodatkowe zarobki nie spowodują zmniejszenia wypłacanych przez ZUS świadczeń lub ich zawieszenia. Tych, którzy dorabiają do domowego budżetu zachęcamy, żeby poznali nowe, górne limity. Najnowsze obowiązują od początku grudnia do końca lutego następnego roku – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Korzystne limity

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, który od grudnia wynosi 3618,30 zł brutto. Limit ten jest o prawie 101 zł wyższy od obowiązującego między wrześniem a listopadem (3517,20 zł). Taki dodatkowy, średni miesięczny przychód wynikający z aktywności zawodowej nie będzie miał konsekwencji dla wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Wypłata świadczenia z ZUS może być zawieszona jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nowa kwota graniczna od grudnia do lutego wynosi  6719,70 zł brutto (wcześniej to 6531,90 zł).

Co ważne, uzyskanie przychodów w przedziale od 3618,30 zł do 6719,70 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent
z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

Emeryci z wieku powszechnego – bez ograniczeń

Osoby, które przeszły na emeryturę przekraczając powszechny wiek emerytalny czyli dla kobiet po 60 roku życia, a dla mężczyzn po 65., nie muszą brać do ręki kalkulatorów. Ich sytuacja jest na tyle komfortowa, że mogą osiągać dodatkowe dochody bez obawy uszczuplenia świadczeń z ZUS. Wyjątkiem od tej reguły są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto. Wtedy, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum.

Budżet domowy bez konsekwencji mogą uzupełniać też renciści. Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości mają też inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu
w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here