Czesi zamykają granicę z Polską

2

Jeszcze w październiku rząd Czech znacznie ograniczył możliwość wjazdu do tego kraju, między innymi w celach turystycznych. Od 9 listopada będzie to zakaz niemal całkowity (z wyjątkami). Należy liczyć się z tym, że na granicy znów pojawią się kontrole, ale tym razem tylko od strony czeskiej. Nie wiadomo również czy przegrodzone zostaną lokalne drogi transgraniczne, jak miało to miejsce wiosną.

Decyzja o zaostrzeniu przepisów wprowadzona zostało w czwartek 5 listopada wraz umieszczeniem Polski na czeskiej, czerwonej liście państw zagrożonych epidemią. Kto będzie mógł wjechać do Czech? To osoby, które przy pobycie powyżej 12 godzin zobligowane są do testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

 • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
 • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
 • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
 • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
 • pracownicy transportu międzynarodowego,
 • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci),
 • w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72 godzin.

Wyjątkiem od tej zasady, tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

 • pracownicy transportu międzynarodowego (wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego),
 • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,
 • dzieci poniżej 5 roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach,
 • pracownicy transgraniczni (wzór formularza dla pendlera), uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Źródło: www.gov.pl

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here