Najwyższa i najniższa emerytura. Kolosalna różnica

0

Ile dostaje z ZUS najbogatszy opolski emeryt? Ponad 13,6 tys. zł brutto. Daleko mu jednak do krajowego rekordzisty, który może się pochwalić świadczeniem o wysokości 34,1 tys. zł brutto każdego miesiąca. Jaki jest przepis na wysoką emeryturę?

Cudów nie ma, praca i składki

– W Polsce obowiązuje system zdefiniowanej składki. Emerytura jest owocem wkładu pracy, czyli zgromadzonego kapitału na indywidualnym koncie w ZUS. W nowym systemie każdy okres ubezpieczenia daje prawo do emerytury, zależy tylko w jakiej wysokości. Na przykład jeden z najzamożniejszych polskich emerytów składkował przez 61 lat, a wniosek o świadczenie zdecydował się złożyć ponadprzeciętnie późno, bo wieku 81 lat. Najbogatszy emeryt w naszym regionie przepracował i składkował w ZUS nieco ponad 34 lata, a wniosek o wypłatę świadczenie złożył gdy skończył 70 rok życia – mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego Sebastian Szczurek.

Jaki jest sposób na wysoką emeryturę? Im wyższe zarobki, tym wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odkładane na koncie w ZUS. Ponadto liczy się staż pracy i moment złożenia wniosku o wyliczenie i wypłatę emerytury. Im później tym lepiej. Kapitał na koncie w ZUS jest waloryzowany, a już po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego zmniejsza się ilość miesięcy przez, który jest on dzielony.

Od marca tego roku ustawowa minimalna emerytura, którą wypłaca ZUS to 1200 zł brutto. Takie świadczenie jest udziałem ponad 529,1 tys. osób, z czego ponad połowę, bo 221 tys. stanowią emeryci (pozostałe osoby otrzymują renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne). W porównaniu do 2019 r. liczba emerytów, z najniższą emeryturą wzrosła o 2,8 proc. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób pobierających świadczenie „niższe od najniższego”. To właśnie segment „bardzo niskich” emerytur rośnie najszybciej, szybciej niż liczba emerytur minimalnych. W pierwszej połowie tego roku liczba osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej wyniosła 333,4 tys., a jeszcze w połowie 2019 r. było to niecałe 280 tys.

31 groszy

– W województwie opolskim najniższe świadczenie wypłacamy kobiecie, która wykazała zaledwie miesiąc i cztery dni składkowe. Jej świadczenie to 31 groszy, a dostaje je od początku tego roku. Jest to jedna z najniższych kwot wypłacanych przez ZUS w całym kraju – dodaje Sebastian Szczurek.

Najwięcej polskich emerytów (20 proc.) dostaje emeryturę w przedziale od 1600 do 2000 zł brutto. Co jeszcze mówią dane ZUS o polskich emeryturach? W porównaniu do 2019 r. o 11,5 proc. wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500 zł. Są to oczywiście osoby, w stosunku do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, tj. które nie mają stażu – 20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku – mężczyzn, uprawniającego do podwyższenia kwoty najniższej emerytury i którym na 29 lutego 2020 r. przysługiwały emerytury w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury obowiązującej w tym dniu. Z drugiej strony rośnie systematycznie liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. Ich liczba wyniosła w połowie 2020 r. 35,8 tys. i w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa aż o 14,7 tys. (tj. o 70,2 proc.).

W Polsce emeryturę pobiera obecnie ponad 5 mln 907 tys. osób. To 75,7 proc. wszystkich świadczeniobiorców ZUS. Kolejnych 15,6 proc. świadczeń emerytalno-rentowych przypada na renty rodzinne, a 8,7 proc. pozostałych to renty z tytułu niezdolności do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here