Na Opolszczyźnie do Polski wjedziesz tylko przez Trzebinę

0

Od 15 marca granice Polski, poza nielicznymi wyjątkami, zostały zamknięte. Obecnie na terenie województwa opolskiego granicę można przekroczyć wyłącznie w Trzebinie. Dotyczy to również Polaków wracających zza granicy. To ograniczenia związane z wprowadzonym staniem zagrożenia epidemicznego (wirus COVID19).

Według rozporządzenia MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z dnia 13 marca 2020 roku na odcinku granicy województwa opolskiego wyznaczono jedno miejsce, w którym można przekraczać granicę państwową – Trzebinę. Oznacza to, że przez granicę nie przejedziemy już ani w Głuchołazach, ani w Pietrowicach Głubczyckich.

Służby mundurowe pilnują obecnie również lokalnych dróg, prowadzących przez granicę, między innymi koło Wieszczyny oraz w Jarnołtówku i Krzyżkowicach (patrz: fotografie).

WAŻNE

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.

Zablokowana droga na granicy na drodze Jarnołtówek – Zlate Hory (fot. czytelnik)
Granica w Krzyżkowicach (fot. czytelniczka)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here