OSiR łączy się z Agencją Promocji

0

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Prudniku (28 listopada) radni będą głosować nad uchwałą o połączeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji z Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. W kuluarach mówiło się o tym rozwiązaniu już od co najmniej kilku tygodni.

W sierpniu ze stanowiska dyrektora OSiR-u odwołany został Marek Krajewski. Decyzja władz miasta związana była z wynikami audytu, które postawiły w niekorzystnym świetle sposób zarządzania ośrodkiem. Do czasu wyboru nowego dyrektora jego obowiązki przejęła kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik Małgorzata Halek-Malinowska.

We wrześniu odbył się konkurs, ale żaden z czworga kandydatów nie uzyskał uznania w oczach komisji.

– Żadna z ofert nie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców gminy Prudnik w zakresie funkcjonowania sportu i rekreacji, a także kierunków rozwoju bazy sportowej, a co najważniejsze finansowania tego spektrum zadań własnych gminy – wyjaśnia burmistrz Grzegorz Zawiślak.

Według gminnych analiz połączenie OSiR-u i agencji przyniosłoby optymalizację zarządzania majątkiem, realizowanych zadań, kosztów działalności i zasobów ludzkich. Doszedł też argument personalny. Małgorzata Halek-Malinowska, zasiadając na dwóch stanowiskach, obronną ręką wyszła z realizacji zadań przez obie jednostki. Być może to ostatecznie przekonało włodarzy gminy do decyzji zaproponowania radzie połączenia ośrodka z agencją.

Nowy pomiot będzie nosi nazwę Agencja Sportu i Promocji Gminy Prudnik.

Więcej na ten ten temat będzie można przeczytać w wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” z 27.11.2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here