Chcą powstania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

0

W czwartek 7 listopada do sekretariatu burmistrza Prudnika wpłynął wniosek w sprawie powołania do życia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jej głównym celem jest koordynacja i reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych wobec administracji publicznej, w tym samorządu.

– Sprawnie działające organizacje pozarządowe pozwalają na rozkwit miasta, ponieważ takie organizacje składają się z hobbystów, pasjonatów znawców, ekspertów w danym temacie – wyjaśnia wnioskodawca, prezes stowarzyszenia I Love Prudnik Marcin Janik. – Są w stanie przy odpowiednim dofinansowaniu, odciążyć jednostki samorządowe, przejąć część zadań, takich jak choćby organizacja wydarzeń kulturalnych, działania na rzecz potrzebujących, działania związane z szkolnictwem, czy działania związane z sportem. Największe i najlepsze wydarzenia kulturalne są organizowane właśnie przez pasjonatów z organizacji pozarządowych.

Wniosek poparty został przez inne organizacje pozarządowe:

  • Prudnik Działamy!, na czele z Krzysztofem Fejdychem
  • Stowarzyszenie Przyjaciół PSP nr 3 w Prudniku, na czele z Marią Oram
  • Stowarzyszenie Medyk, na czele z Sabiną Wencel
  • Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy w Rodzinie  „Alternatywa” – S.A.P.R.A, podpis złożyła wiceprzewodnicząca Edyta Suchy-Wistuba

Misja RDPP: Rada działalności pożytku publicznego jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej. Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej, jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego.

Szansa na duże pieniądze dla organizacji pozarządowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here