Szansa na duże pieniądze dla organizacji pozarządowych

0

Pojawia się kolejna szansa na pozyskanie środków dla organizacji pozarządowych. Tym razem chodzi o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W Prudniku odbędą się konsultacje dla przedstawicieli organizacji chcących sięgnąć po te środki.

FIO to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny w 2020 roku. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach programu wydzielono cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W edycji 2019 w ramach Priorytetów 2-4 dotacje na poszczególne projekty wynosiły od 20 tys. do 300 tys. zł. Co ważne FIO nie wymaga wkładu własnego od uczestników projektu.

KONSULTACJE odbędą się we wtorek 12 listopada o godz. 11.30 w Prudnickim Ośrodku Kultury.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w Programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit. WAŻNE! Żeby złożyć wniosek o dotację FIO organizacja nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

 

Miliony na działalność społeczną

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here