Pięciu stulatków w powiecie prudnickim po 4 tysiące złotych na głowę… co miesiąc

0

W województwie opolskim mieszka 38 osób, które przeżyły ponad 100 wiosen. Z tej okazji ZUS wypłaca stulatkom specjalne świadczenie. Prudnicki inspektorat ZUS obsługuje obecnie pięciu jubilatów. Każdy, kto osiągnie taki wiek od marca będzie dostawał aż 4003,88 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu i nie trzeba się o nie starać. Wyjątek dotyczy tych osób, które nie odprowadziły ani jednej składki w ZUS, wiec nie ma ich też
w bazie danych Zakładu. Tacy jubilaci bądź ich pełnomocnicy, powinni złożyć wniosek
o świadczenie honorowe oraz dokument potwierdzający datę urodzenia, najlepiej odpis aktu urodzenia, ważny paszport, bądź dowód osobisty wydany po 2001 r.

– To specjalne świadczenie wypłacamy bez względu na to czy stulatek otrzymuje już emeryturę czy rentę. Od marca 2018 r. ta dodatkowa emerytura wynosiła 3731 zł brutto, natomiast w marcu tego roku, po raz pierwszy przekroczyła poziom 4 tys. zł brutto – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

W gronie opolskich jubilatów jest tylko dwóch mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekowych seniorów obsługuje oddział w Opolu, bo 11 osób. Inspektorat ZUS w Nysie wypłaca to świadczenie 10 osobom, a po pięciu jubilatów w tak znakomitym wieku obsługują inspektoraty ZUS w Strzelcach Opolskich oraz w Kluczborku. Co ciekawe są to wyłącznie panie. Placówka ZUS w Kędzierzynie – Koźlu wypłaca jedno świadczenie honorowe, a jedna osoba mieszka poza granicami Polski.

W Polsce jest coraz więcej osób, które otrzymują specjalny dodatek z tytułu 100 lat życia. Jeszcze w 2007 r. ZUS wypłacał 1,4 tys. świadczeń honorowych, a w 2018 r. już 2150. Zdecydowanie przeważają Panie, których jest około 1800. Szacuje się, że w roku 2025 liczba stulatków wzrośnie do 4200, a w 2035 r. do 9700.

Co roku rośnie wysokość świadczenia honorowego, bo nie jest to kwota stała i niezmienna. Jej poziom jest odbiciem kwoty bazowej służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych przez ZUS. Kwota bazowa to inaczej 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota jest ustalana raz w roku i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia jest zagwarantowana ustawowo od 2006 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here