Zbiórka pamiątek z przeszłości

0
(rep. Neustädter Heimatbrief)

Posiadasz przedmioty związane z historią miejscowości gminy Walce i jej mieszkańców? Wójt gminy Bernard Kubata zwraca się z apelem o ich udostępnienie dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu. Oto pełna treść pisma wójta:

Drodzy Mieszkańcy Gminy Walce

RAZEM TWORZYMY CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I TURYSTYCZNEGO W BROŻCU

Zapraszam naszych mieszkańców do przekazywania starych przedmiotów – świadków przeszłości, na potrzeby wystawy muzealnej, która zostanie urządzona w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu, po zakończeniu obecnie realizowanej inwestycji dofinansowanej ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej – projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zabytkowego spichlerz w Brożcu”.

Budynek będzie pełnił funkcję Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego, co sprawi, że miejsce to stanowić będzie ofertę kulturalną, edukacyjną, turystyczną i będzie promowało naszą lokalną historię i tradycje. Spichlerz będzie także miejscem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie regionalizmu i tradycji.

Jeśli masz w domu stare przedmioty codziennego użytku: sprzęt gospodarstwa domowego (np. tarki, lampy naftowe, żelazka, meble, sprzęt kuchenny), ubiory i stroje (np. jupki, czepce, fartuchy, chusty), drobny sprzęt rolniczy (np. cepy, sierpy), sprzęt sportowy (np. narty, łyżwy, sanki), zabawki, rękodzieło (np. makatki, obrusy, serwetki), pamiątki rodzinne (książki, albumy, fotografie), własne kolekcje tematyczne (np. widokówki, znaczki i in.), które są związane z przeszłością i tradycjami, pokazują życie codzienne mieszkańców naszego regionu i chcesz się nimi podzielić, prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny, mailowy: tel. 77 4667545, e- mail ug@walce.pl lub osobisty w Urzędzie Gminy przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, pok. Nr 14, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-15:00.

Przedmioty mogą być przekazane na następujących zasadach: umowa darowizny, umowa użyczenia lub depozyt. Opis każdego przekazanego przez Państwa przedmiotu będzie zawierał imię i nazwisko Darczyńcy/Właściciela. Stworzymy także dokumentację fotograficzną przekazanych lub udostępnionych przedmiotów i pamiątek, która posłuży do utworzenia wirtualnego muzeum, dostępnego dla odbiorców internetowych.

Wójt Bernarda Kubata

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here