Najpopularniejszy Działacz Sportowy – WYNIKI NA ŻYWO

UWAGA – prezentowane wyniki obejmują sumę głosów z I i II etapu plebiscytu i głosy oddane przez SMS w etapie finałowym. Po zakończeniu głosowania (25.02, 12:00) doliczone zostaną również głosy z kuponów i na podstawie sumy głosów wyłoniony zostanie zwycięzca.