Zawierając jakąkolwiek umowę, zawsze musimy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Szczególnie jeśli umowa dotyczy naszej finansowej przyszłości. Przeważnie decydując się na kredyt hipoteczny, dokładnie zapoznajemy się z postanowieniami, warunkami i obowiązkami spoczywającymi na naszych barkach. Zobowiązaniom na niższe kwoty na ogół nie poświęcamy aż tyle uwagi. Dlatego często o niektórych zapisach dowiadujemy się, dopiero gdy nie wywiążemy się z postanowień, o których nie wiedzieliśmy. Z drugiej strony często zwracamy uwagę jedynie na jeden parametr związany z kosztami, które przyjdzie nam ponieść. Na co zatem powinniśmy zwrócić uwagę, zawierając umowę o kredyt gotówkowy?

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa jest podstawowym dokumentem, która pozwala uruchomić kredyt lub pożyczkę. Zgodnie z obowiązującym prawem umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, co oznacza, że forma dokumentowa nie jest wystarczająca.

Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem a konsumentem. W umowie zapisane są wszystkie najważniejsze informacje, które dotyczą powinności w tym praw i obowiązków obu stron. Zanim zdecydujemy się na kredyt, bank powinien przedstawić nam umowę wstępną, w której widnieją jej warunki, wszelkie koszty. Ponadto kredytodawca powinien nam wyjaśnić wszystkie ewentualne niejasności. Umowa na ogół dzieli się na dwie części, w której pierwszą częścią są warunki ogólne, a w drugiej szczegółowe warunki udzielenia kredytu. Więcej informacji na temat kredytów i pożyczek znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl.

Umowa kredytowa według definicji art. 69. Ustawy Prawo bankowe brzmi:

„Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Każda umowa kredytowa ponadto powinna zawierać wymienione poniżej informacje:

  • strony umowy;
  • kwotę i walutę kredytu;
  • cel, na który kredyt został udzielony – jeśli mowa o innym kredycie, niż kredyt gotówkowy;
  • zasady i termin spłaty kredytu;
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Wyżej wymienione zapisy należą do obowiązkowych, a zarazem są podstawą. Każdy bank może w umowie umieścić dodatkowe informacje. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią podpisywanej umowy.

3 rzeczy, na które należy zwrócić uwagę zawierając umowę o kredyt gotówkowy

Jeżeli decydujemy się na kredyt gotówkowy lub każdy inny np. kartę kredytową, czy nawet debet na koncie, powinniśmy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać obowiązujące nas warunki. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której z braku wiedzy nie wywiążemy się z postanowień zawartej umowy, co może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

1.     Koszty składające się na kredyt

Przeważnie, gdy chcemy zaciągnąć kredyt, zależy nam na jak najkorzystniejszych warunkach finansowych. To słuszne i przedsiębiorcze posunięcie, jednak niekiedy koncentrujemy się jedynie na jednym parametrze, pomijając inne. Bardzo często to RRSO wychodzi na prowadzenie. Choć wskaźnik ten pokaże nam koszt kredytu, to jeśli chcemy porównać oferty kilku banków, muszą one posiadać te same parametry. Za wartości te przyjmuje się okres kredytowania, liczbę rat, wysokość zobowiązania. Dopiero gdy wszystkie dane będą takie same, możemy porównywać ze sobą RRSO.

Dużo bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest Całkowity koszt kredytu. CKK obejmuje koszty odsetkowe i pozaodsetkowe. Koszty odsetkowe to oprocentowanie produktu, którym jesteśmy zainteresowani, natomiast koszty pozaodsetkowe to prowizje, marże, czy wszelkie inne opłaty dodatkowe. Co istotniejsze Całkowita Kwota Kredytu wyrażona jest kwotowo, a nie procentowo, jak ma to miejsce przy RRSO. Dzięki temu porównując np. dwa kredyty na 20 000 złotych, łatwiej będzie nam odczytać, ile będziemy musieli zapłacić za otrzymanie finansowania. Pamiętajmy jednak o tym, że CKK obejmuje obowiązkowe opłaty, bez których poniesienie nie otrzymamy kredytu. Jeśli decydujemy się na dodatkowe usługi np. nieobowiązkowe ubezpieczenie, to koszty tych usług nie są wliczane do Całkowitej kosztu kredytu.

Przy zawieraniu umowy kredytowej, warto także zwrócić uwagę na Całkowitą kwotę do zapłaty. Kwota ta łączy ze sobą Całkowitą kwotę kredytu z Całkowitym kosztem kredytu. To dzięki niej dowiemy się, ile dokładnie pieniędzy będziemy musieli zwrócić. Sprawdźmy na umowie, czy Całkowita kwota do zapłaty jest zgodna z ustaleniami.

2.     Wysokość i liczba rat oraz harmonogram spłaty

Od wysokości raty uzależnione jest nasze wywiązanie się z umowy. Jeśli kwota raty jest zbyt wysoka, może negatywnie wpłynąć na naszą płynności finansową. Inaczej mówiąc, jeśli kwota raty będzie przekraczała nasze możliwości finansowe spłata może sprawić, że nie będziemy w stanie wywiązać się z postanowień umowy. Warto również doprecyzować, czy rata jest miesięczna, czy tygodniowa, a może, jak w przypadku kredytów na samochód, środki należy zwrócić na koniec trwania umowy (rata balonowa, lub chwilówka). Jeśli okaże się, że raty są zbyt wysokie, należy negocjować warunki umowy i wydłużyć okres kredytowania.

Duże znaczenie ma również harmonogram spłat. Za sprawą harmonogramu spłat wiemy, ile rat przyjdzie nam zapłacić, w którym dniu miesiąca i w jakiej kwocie. Jeśli raty są równe, możemy ustawić na swoim rachunku bankowym stałe zlecenie spłaty. Dzięki temu unikniemy opóźnień i dodatkowych kosztów. Warto, aby termin spłaty wyznaczony był w dogodnym dla nas terminie, np. 2 dni po wypłacie. Takie ustalenie daty pozwoli nam uniknąć sytuacji, w której pod koniec miesiąca braknie nam środków na zwrot długu.

3.     Wypowiedzenie umowy

Zanim złożymy podpis na umowie z bankiem, należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje, które mogą doprowadzić do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z koniecznością niemal natychmiastowej spłaty kredytu. Banki nie mogą indywidualnie ustalić, na jakiej podstawie umowę wypowiedzą, jednak warto wiedzieć, kiedy taka sytuacja może nastąpić. Przeważnie podstawą do zakończenia umowy jest niewywiązanie się z postanowień umowy i utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę.

— MATERIAŁ PARTNERA —

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here