Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

0

Ruszył nabór wniosków o udzielenie w 2023 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których nieruchomości zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór wniosków będzie trwał od 22 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. Wnioski, które wpłyną tym terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WNIOSEK?

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona Środowiska).

JAKĄ KWOTĘ MOŻNA OTRZYMAĆ?

Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% jego kosztów kwalifikowanych (netto), lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFOMACJI?

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77/40 66 210 oraz 77/40 66 212 lub na stronie prudnik.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here