Na co liczy Głogówek z Polskiego Ładu

0
Fragment murów obronnych poniżej ul. Kościelnej w Głogówku. Samorząd stara się o dofinansowanie odbudowy odcinka murów od strony ul. Dąbrowskiego. (fot. Grzegorz Weigt)

Gmina Głogówek złożyła pięć wniosków w drugim naborze do rządowego programu „Polski Ład”.

Ze środków publicznych samorząd chce zbudować kanalizację sanitarną oraz rozbudować sieć wodociągową w Starych Kotkowicach z budową kolektora do oczyszczalni ścieków w Głogówku (szacunkowy koszt inwestycji: 8,55 mln zł, z czego wkład własny 450 tys. zł).

Drugi z wniosków dotyczy rewitalizacji miejskich murów obronnych przy ulicy Dąbrowskiego (od strony parku, ich aktualny stan jest tragiczny; koszt: 5,85 mln zł, wkład własny 650 tys. zł).

Trzecie planowane zadanie związane jest z modernizacją dróg gminnych w Głogówku (Winiary, Winiary Tylne, Małe Winiary, ul. Rataja, św. Anny, Polna; koszt: prawie 5 mln zł, wkład własny 263 tys. zł).

Budowy rurociągów tranzytowych doprowadzających wodę z Głogówka do Głogowca, z Kazimierza do Wróblina, z Głogówka do Błażejowic Dolnych i ze Zwiastowic do przysiółka Mikulisko (koszt: prawie 5 mln zł, wkład własny 110 tys. zł) to czwarte zadanie.

W ramach ostatniego z zadań do wnioskowanego dofinansowania wskazano zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławicach Śląskich (przebudowy tarasu rekreacyjnego i boiska sportowego, budowa obiektów lekkoatletycznych; koszt: 2 mln zł, wkład własny 50 tys. zł).

Złożenie wniosków nie oznacza, że samorząd otrzyma środki na wskazane zadania albo w  kwotach jakie zostały podane. W pierwszym naborze „Polskiego Ładu” rząd dofinansowywał tylko wybrane przez siebie zadania, a i te w kwotach nierzadko kilkukrotnie niższych od wskazanych przez samorządy. W części przypadków zmusiło to gminy i powiaty do znacznego przeprojektowania pierwotnych pomysłów. Tak stało się w Gminie Prudnik, gdzie zmiana kwoty dofinansowania z zakwalifikowanego zadania (700 tys. zamiast 4,5 mln zł) sprawiła, iż zamiast zrealizować kanalizację całego Wierzbca, postanowiono o skanalizowaniu tylko części zabudowy wsi z budową lokalnej oczyszczalni ścieków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here