Strzeleczki apelują: Język jest kluczowym nośnikiem tożsamości kulturowej

3
(il. Gmina Strzeleczki)

Rada Gminy w Strzeleczkach jako reprezentant mieszkańców kolejnego samorządu, wyraziła sprzeciw wobec obniżenia subwencji oświatowej na naukę języka mniejszości przez polski parlament.

Uchwała z apelem przegłosowana została jednomyślnie.

Oto jej treść:

Rada Gminy Strzeleczki z ogromnym zaniepokojeniem przyjęła przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprawki poselskiej zmniejszającej o niemal 40 mln zł wysokość środków finansowych na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój szkolnictwa w gminie Strzeleczki jak i całego regionu, godzi ona bowiem w budżety samorządów utrzymujących niewielkie placówki edukacyjne. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci, ich językowej edukacji i dostępie do placówek szkolnych.

Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP oznacza bezpośrednie konsekwencje dla zamieszkujących naszą gminę obywateli polskich należących do niemieckiej mniejszości narodowej. Język jest kluczowym nośnikiem tożsamości kulturowej. Utrudnienie jego nauczania oznacza w dłuższej perspektywie egzystencjonalne zagrożenie istnienia mniejszości niemieckiej w naszym regionie.

Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki. Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle ważnej kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas mieszkańców.

Apel skierowany został do: prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa rady ministrów, ministra edukacji narodowej i nauki, posłów i senatorów, wojewody opolskiego oraz opolskiego kuratora oświaty.

3 KOMENTARZE

  1. szwaby (specjalnie z małej litery) jak to szwaby chcą naciągać państwo Polskie na pieniądze których nie potrzebują. szwabskiego języka mogą się uczyć w domach bo w Polsce uczymy się w szkołach języka Polskiego a nie jakiejś szwabizny. Jesteście naszymi odwiecznymi wrogami i do dziś zależy wam tylko na zniszczeniu nas. Sami przyjechaliście na nasze ziemie i czujecie się jak u siebie. Nie podoba wam się w Polsce? To wypad do rajchu. wy też nam się nie podobacie.

    • Jak się czyta Twój komentarz, to faktycznie tego języka polskiego w szkołach jest niedostatek. W tym rzecz, że wszystkim póki co, podoba się życie w Polsce, tylko władza takimi posunięciami robi wszystko, żeby to ludziom obrzydzić. Nie, Polska jest nie tylko dla Polaków, ale dla każdego, kto tu chce uczciwie pracować, płacić podatki i dobrze żyć.

    • Znalazł się Polak od siedmiu boleści. Jak by nie „szwaby” to byś mieszkał w lepiance i jeździł ruskim rowerem marki URAL. A przed spaniem dmuchał na żarówkę.

Skomentuj też Polak Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here