Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w CKZiU w Prudniku

5

Współpraca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z Powiatem Prudnickim oraz Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál – zaowocowała projektem , który pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni, w której uczniowie będą mieli możliwość wkroczyć w świat nauki na miarę czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów. Zakłada zmianę nie urządzeń ani procesów produkcji a sposobu zarządzania samym procesem produkcji. Przedsiębiorcy, którzy wdrażają te rozwiązania, mogą obniżać koszty produkcji. W ten sposób zyskują oni istotną przewagę nad konkurencją.

Jak dodaje dyrektor szkoły Wiesław Kopterski – Przemysł 4.0 wykorzystuje nowe technologie z dziedziny automatyzacji procesów produkcyjnych, sztucznej inteligencji technologii teleinformatycznej oraz możliwości wykorzystania maszyn do komunikacji z człowiekiem, które są charakterystyczne dla „Laboratoriów Przyszłości”. Tak stworzone warunki rozwoju pozwolą naszym uczniom na wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszym rozwoju zawodowym w różnych dziedzinach przemysłu.

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii jest znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów -obie szkoły połączył system informatyczny, który umożliwi prowadzenie zajęć online, jednocześnie w obu placówkach. Projekt jest dużą szansą, a zarazem wielkim wyzwaniem dla 360 uczniów – 180 po stronie czeskiej i 180 po stronie polskiej. Składa się z 7 kluczowych zadań m. in.:

  • Stworzenia wspólnego programu edukacyjnego – Przemysł 4.0 (szkolenia nauczycieli, staże nauczycieli w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych, tworzenie wspólnego programu nauczania)
  • Rozwoju wirtualnego środowiska nauczania (ang. virtual reality) ukierunkowanego na produkcję przemysłową i automatyzację,
  • Współpracy naukowej – nauczania kooperatywnego on-line dla uczniów obu szkół
  • Udziału uczniów w warsztatach edukacyjnych w Pradze, Trnavie, wycieczki do dużych niemieckich zakładów przemysłowych w których wprowadzono produkcję przy użyciu Przemysłu 4.0
  • Kursów językowych dla uczniów (podstawy języka polskiego oraz czeskiego)

Nie można pominąć także kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, które zostało przeprowadzone przez profesjonalistów w czasie czterodniowego pobytu w firmie FESTO w Pradze – a poruszano na nim głównie tematykę wykorzystania sprężonego powietrza do zasilania układów automatycznego sterowania procesami produkcji. Kolejne dwa dni upłynęły na szkoleniu w nowych pracowniach w CKZ -jak tłumaczy nauczyciel Wojciech Ziarko- był to czas zapoznania się z możliwościami oprogramowania FESTO. „W programie CIROS Studio projektowaliśmy wirtualną linię produkcyjną, łącząc ją z zaprogramowanym wcześniej procesem produkcji otrzymaliśmy wirtualnie działająca mini fabrykę. Dzięki okularom VR obserwowaliśmy działanie całego procesu w rozszerzonej rzeczywistości. Są to doskonałe narzędzia do ćwiczeń i symulacji procesów produkcji”.

Naturalną częścią projektu jest również wizyta u pracodawców na czesko-polskiej granicy.

Cel projektu to przygotowanie uczniów szkół partnerskich na zmiany, jakie czekają ich na początku czwartej rewolucji przemysłowej. Główny nacisk w projekcie „Technika Bez Granic” stawiany jest na poprawę jakości kształcenia, unowocześnienie oferty i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

16 grudnia odbyło się spotkanie z głównym menadżerem projektu, dyrektorem partnerskiej szkoły z Bruntala- panem Janem Mecą, na którym to omawiano strategię dalszej realizacji projektu i organizacji wyjazdów uczniów na szkolenia do Pragi i Trnavy na początku nowego roku kalendarzowego.

Całkowita wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tysięcy euro, z czego blisko 686 tys. euro to wkład Powiatu Prudnickiego, a ponad 832 tysięcy euro to wkład partnera czeskiego. Projekt „Technika bez granic” nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

— ARTYKUŁ SPONSOROWANY —

5 KOMENTARZE

    • Dokładnie. Dzieci z SP nr 1 nie mają jednego spójnego budynku od dekad. Ich edukacja odbywa się w 2 budynkach ponieważ dzieci klas 1-8 nie mieszczą się w jednym budynku. Dzieci z dużej jedynki na Armii Krajowej nie mają nawet sali do WFu (muszą dochodzić na zajęcia na salę koło PKSu lub obuwnik). Wcześniej wszystkie te dzieci były wciśnięte na siłę w budynek po byłym przedszkolu na ul. Podgórnej. Czy ktoś robi coś w tym kierunku żeby te dzieci miały godziwe warunki do edukacji ?

  1. Klaus Schwab – Niemieckie dziecko wojny z wypranym mozgiem przez nazistow, dzis juz sedziwy staruszek i to jego dzielo zycia CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSLOWA, wielki reset juz dawno jest w akcji!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here