Burmistrz zarzuca władzy powiatu autorytaryzm. To populistyczne bicie piany – odpowiada starosta

0
(fot. Andrzej Dereń)

Szykuje się otwarty spór na linii Gmina Głogówek – Powiat Prudnicki. Kością niezgody są plany wobec Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Burmistrz Piotr Bujak wyraził głębokie zaniepokojenie treścią pisma, jakie przed tygodniem wpłynęło do głogóweckiego magistratu. Autorami korespondencji są starosta prudnicki i jego zastępca.

– Oczekują oni pilnej deklaracji ze strony gminy Głogówek co do zakupu budynku zajmowanego przez ZOL przy ulicy Konopnickiej w Głogówku. Alternatywą są przenosiny zakładu poza teren naszej gminy lub dofinansowanie przez gminę przystosowania budynku po domu dziecka na potrzeby ośrodka, żeby został on w Głogówku – czytamy w projekcie uchwały przygotowanej przez Bujaka.    

Gospodarz gminy, bijąc na alarm, zwrócił się już do przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej tak, aby rajcy mogli wyrazić swój sprzeciw wobec planów. Zaapelował też do radnych powiatu o „stanowcze przeciwstawienie się i podjęcie wszelkich działań przewidzianych prawem mających na celu niedopuszczenie do przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku”.

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest w złym stanie technicznym i wymaga kosztowego remontu. Temat nie jest nowy.

– Od kilku lat rozmawiamy o potrzebach ZOL-u – przypomina starosta Radosław Roszkowski. – Poprzedni burmistrz obiecał przeprowadzić termomodernizację. Prudnickie Centrum Medyczne przygotowało nawet dokumentacje. Uważamy, że kosztowny remont dotychczasowego obiektu nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej zainwestować w budynek dawnego domu dziecka.

Z szacunkowych wyliczeń wynika, że na adaptację obiektu potrzeba około 6 mln zł. Powiat byłby usatysfakcjonowany, gdyby gmina partycypowała w kosztach inwestycji na poziomie jednej szóstej. W kuluarach słyszymy, że Głogówek powinien być zainteresowany utrzymaniem placówki, miejsc pracy, opieki i w końcu podatków u siebie. Z perspektywy PCM, któremu podlega ZOL (jedynym udziałowcem spółki jest powiat), taniej i wygodniej byłoby prowadzić ośrodek w Prudniku, mimo to nie brakuje woli pozostawienia działalności w obecnej miejscowości.  

Otwartym pozostaje też pytanie, co zrobić z dotychczasowym budynkiem ZOL (po ew. przeprowadzce), który przylega do nieruchomości gminnych. Powiat oferuje gminie zakup na dogodnych dla niej warunkach z płatnością rozłożoną na wiele lat. Na transakcję raczej się nie zanosi. Burmistrz Bujak w projekcie wspomnianej uchwały przypomina, że zarządzany przez niego samorząd nie tak dawno nabył obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku za prawie 1,9 mln zł.

– Od 2018 r. rocznie z tego tytułu przekazujemy do budżetu powiatu określoną kwotę, ostatnio blisko 400 tys. zł. Dlaczego te pieniądze nie były reinwestowane na terenie naszej gminy w ZOL i nie poprawiono jego standardu, żeby uniknąć stawiania gminy pod ścianą? Sugerowanie, że powiat poświęca się dla gminy przy wspólnych inwestycjach, dzięki czemu gmina generuje rzekome oszczędności w budżecie, jest nietaktowne i świadczy wyłącznie o niezrozumieniu przez powiat pojęcia współpraca. Gmina Głogówek nie jest samotną wyspą na oceanie. Byliśmy, jesteśmy i będziemy częścią powiatu prudnickiego, takie jest nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe i jesteśmy z tego dumni. Autorytarne podeście obecnych władz powiatu może przekreślić długoletnią współpracę, nie tylko na polu finansowym.

– By było jasne, za ten jeden milion, nawet rozłożony na raty, proponujemy gminie przejęcie obiektu dotychczasowego ZOL. I to byłaby ta realna pomoc – kontynuuje dla „TP” starosta Roszkowski. –  Uzasadnienie do uchwały przygotowanej przez burmistrza oceniane jest przez nas jako „populistyczne bicie piany”, a oceny w nim zawarte jako nieadekwatne, niemerytoryczne czy wręcz niegrzeczne. My wychodzimy naprzeciw panu burmistrzowi w wielu sprawach, o które wnioskuje do nas. Oczekujemy wzajemności. Sądzę, że inne gminy z terenu powiatu byłyby zadowolone z takiej propozycji. Poprzedni burmistrz, z którym współpraca też do łatwych nie należała proponował np. bezpłatnie dwie działki pod budowę domów dziecka. To jest ta inna pomoc, dobra wola… Obiecywał, o czym już powiedziałem, termomodernizację dotychczasowego ZOL, nie wykluczał jego odkupu. Przejął z własnej inicjatywy prowadzenie SOSW, którego byt był zagrożony. Od nowych władz oczekujemy przynajmniej podobnej otwartości.

DRAGOMIR RUDY, CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PRUDNICKIEGO, MIESZKANIEC GŁOGÓWKA DLA „TP”:

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku od lat funkcjonuje w skrajnie trudnych warunkach. Pomieszczenia wewnątrz budynku potrzebują pilnego remontu. Obiekt, liczący blisko 100 lat nie jest dostosowany i przygotowany na współczesne wymogi dotyczące działalności leczniczej. Szacowany koszt przystosowania budynku do obecnych przepisów, to koszt kilku milionów złotych. Jako przedstawiciel gminy Głogówek i członek Zarządu Powiatu Prudnickiego nie jestem zwolennikiem likwidacji tej dobrze prosperującej instytucji i tak potrzebnej w naszej gminie. Wraz z Zarządem zwróciliśmy się z propozycją sprzedania budynku byłego szpitala gminie Głogówek, w którym obok istnieją już podmioty gminne. Naszą propozycją, którą uważam za rozsądną, uczciwą i wyjątkowo wyważoną pod kątem pacjentów są przenosiny ZOL-u do budynku po byłym Domu Dziecka mieszczącym się przy ulicy 3 Maja. Obiekt mimo, że również potrzebuje niezbędnej modernizacji i unowocześnienia posiada m.in. atut w postaci dużego ogrodu, który byłby atrybutem i miejscem odpoczynku dla przebywających w nim pacjentów. Pozyskane środki ze sprzedaży obiektu wraz z wkładem własnym zapewniłyby rozbudowę i remont budynku. Gmina zyskałaby poprzez zakup duży gabarytowo gmach, który w przyszłości mogłaby różnorako wykorzystać. Dziwi mnie postawa burmistrza Głogówka, który zwołując sesję nadzwyczajną sprzeciwia się takim posunięciom. Włodarz miasta deklarował partycypować w kosztach związanych z całkowitym remontem drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie. W związku z przyznaniem dotacji przez rząd w ramach Polskiego Ładu zabezpieczony wkład może przeznaczyć na zakup właśnie tego budynku. Według mnie propozycja złożona przez Powiat Prudnicki jest współmierna i korzystna dla obu stron. Osobiście jestem zwolennikiem przenosin po wcześniejszym remoncie i dostosowaniu warunków bytowych dla pensjonariuszy, pracowników i lekarzy do byłego Domu Dziecka. W związku z tym proszę radnych gminy Głogówek do wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Głogówek. Nadmienię również tylko, że odrzucenie propozycji może skutkować krokami podjętymi przez Zarząd spółki Prudnickiego Centrum Medycznego związanymi z przeniesieniem tej instytucji do Prudnika

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here