Sanitariuszka – film o Walerii Nabzdyk

2

Staraniem Fundacji Filmowej Polscy Wychodźcy powstał film pt. „Sanitariuszka”. Jego główną bohaterką jest prudniczanka, Waleria Nabzdyk.

Sanitariuszka to filmowa opowieść o Walerii Nabzdykowej z rodu Augustynów z Grabiny w powiecie prudnickim, sanitariuszce w III powstaniu śląskim, nauczycielce i aktywnej działaczce społecznej, zaangażowanej w czasie wojny w pracę konspiracyjną AK. Przeżyła prawie cały XX wiek (1901-1999), do końca życia, mimo sędziwego wieku, bacznie obserwowała co się dzieje na Śląsku i reagowała, gdy uznała, że jakieś decyzje są krzywdzące dla Ślązaków. Nauczycielka z wykształcenia i powołania, bo gdy musiała po wyjściu za mąż opuścić szkołę (w szkolnictwie polskim na Śląsku obowiązywał w okresie międzywojennym celibat), zaangażowała się w pracę społeczną, którą kontynuowała także po wojnie, prowadząc m.in. kursy repolonizacyjne i nieustającą aktywność prelegencką popularyzując dzieje Śląska. W filmie prezentujemy fragmenty znajdujących się w archiwum Radia Opole nagrań, zawierających wspomnienia W. Nabzdykowej z czasu walk powstańczych. Wybrane fotografie wzbogaciły z kolei wypowiedzi historyków: prof. Franciszka Marka i prof. Michała Lisa. Filmową opowieść o sanitariuszce zamykają wydarzenia, w których W. Nabzdykowa uczestniczyła już w latach powojennych, przede wszystkim na ziemi prudnickiej. Oprawą muzyczną filmu są m.in. wybrane fragmenty z repertuaru śląskich pieśni ludowych w wykonaniu zespołu Silesia.

Tyle notka prasowa dotycząca film. Jego zapowiedzią jest rozmowa z autorką i pomysłodawczynią filmu prof. Janiną Hajduk-Nijakowską (poniżej).

– Jest rok rocznicowy III Powstania Śląskiego, a powstanie się ludziom zwykle kojarzy z bronią, z mężczyznami, a bardzo mało mówi się o tym, że brały w tym udział również kobiety, zwłaszcza sanitariuszki – mówi reżyserka i tak wspomina spotkania z nią już w latach powojennych. – Pani Waleria była niesamowicie sympatyczną osobą, taką babcią do przytulania. Obrazowo i z przejęciem opowiadała o tym wszystkim, co ją spotkało.

Premiera filmu odbędzie się we wtorek, 24 sierpnia o godz. 18.00 w Kinie Diana w Prudniku. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności.

Przypomnijmy, że wiosną, w ramach akcji „Ziemia Prudnicka jest Kobietą” uczestnicy sondy przeprowadzonej na TerazPrudnik.pl wskazali Walerię Nabzdyk, jako jedną z trzech kobiet, które powinny być upamiętnione w nazwie nowych ulic w mieście.

Projekt, w ramach którego zrealizowano film został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, Agencji Sportu i Promocji w Prudniku oraz darowizny otrzymanej z Fundacji Lotto im. H. Konopackiej w ramach konkursu grantowego Patroni Roku 2021.

2 KOMENTARZE

Skomentuj Grzegorz Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here