Patronat TP: Spotkanie online z Adrianem Gleniem

0

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku wspólnie z Instytutem Literatury zaprasza na spotkanie online z Adrianem Gleniem, autorem książki (Nie) zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej. Spotkanie poprowadzi Bartosz Suwiński, poeta krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych.

Adrian Gleń urodził się w 1977 roku, polski krytyk literacki, teoretyk literatury i poeta. Doktor habilitowany pracownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się m. in. koncepcjami Martina Heideggera, teorią i historią krytyki literackiej i polską literatura współczesną. Publikował m. in. w „Estetyce i Krytyce”, „ Pamiętniku Literackim”, „ Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Ruchu Filozoficznym”, „Ruchu Literackim i Tekstach Drugich”.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Pawła Panasa: „Całemu zbiorowi nadana została przejrzysta i logiczna struktura, która sprzyja uważnej lekturze przyszłego odbiorcy i jednocześnie pozwala uniknąć możliwego w takich zbiorach wrażenia braku spójności lub ewentualnej przypadkowości skomponowanej ad hoc książki. Zdecydowanie mamy do czynienia z przemyślaną koncepcją, za którą stoi także określona wizja tego, czym jest krytyka literacka i jakie są jej fundamentalne powinności.” Kolejne części książki składają się z serii szkiców poświęconych Andrzejowi Zawadzie, Łukaszowi Musiałowi, Marcinowi Pliszce, pisarstwu Juliana Kornhausera, Wojciecha Kassa, Stanisława Barańczaka, Feliksa Netza, Heleny Raszki, Bogusława Kierca, Ewy Lipskiej i Adama Zagajewskiego.

Spotkanie z dr hab. Adrianem Gleniem odbędzie się online, 10 lipca o godz. 18.00 Spotkanie będzie dostępne bezpłatnie online na stronach:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here