Śmieci w górę. Aż o 61 procent

0
(fot. Gmina Głogówek)

29 złotych miesięczne zapłacą mieszkańcy gminy Głogówek za wywóz odpadów komunalnych. W przypadku braku zbiórki w sposób selektywny opłata wyniesie 116 zł od osoby.

Dotychczasowe stawki, odpowiednio 18 i 72 zł, obowiązują tylko do końca czerwcu.

– Ustalona kwota w dalszym ciągu nie pokryje w całości kosztów ze względu na wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, cen energii i płacy minimalnej – tłumaczy głogówecki magistrat. – W 2020 roku do wywozu odpadów gmina dopłaciła prawie 560 tys. zł. Obciążenie mieszkańców rzeczywistymi kosztami odbioru spowodowałoby wzrost stawki do aż 35 zł. Aktualna (29 zł) jest porównywalna do stawek płaconych przez mieszkańców sąsiednich gmin. Na obniżkę pozwalają dotacja z gminy Lubrza (jej mieszkańcy też korzystają z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich) i prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

Dla czteroosobowej rodziny uchwalona przez Radę Miejską Głogówka podwyżka oznacza uszczuplenie budżetu domowego o dodatkowe 528 zł w skali roku. Bonus w postaci zmniejszonej o 2 zł stawki otrzymają mieszkańcy, którzy kompostują odpady.

Usługi będzie świadczyć firma Naprzód z Rydułtów, która jako jedyna stanęła do przetargu. Trzyletnia umowa opiewa na ponad 11,5 mln zł.

– Co najmniej raz w roku będzie się odbywać odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów spod posesji, czego oczekiwali mieszkańcy, a nie gwarantowała poprzednia umowa. Bioodpady (resztki roślinne, warzyw, owoców) będą teraz odbierane przez cały rok z brązowych kontenerów. Na popiół będzie potrzebny dodatkowy pojemnik – informują urzędnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here