Patronat TP: W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich

0

Okrągłe rocznice powstań śląskich i plebiscytu są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii Górnego Śląska w latach 1919-1921.

W ramach 100-lecia III Powstania Śląskiego Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu województw opolskiego i śląskiego.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej zainspirowanej wybranym tekstem literackim odnoszącym się do tematyki powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny, z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here