„Szymon” na cześć odważnego sapera

0
(fot. Gmina Głogówek)

Dla uczczenia 30-lecia samorządu Zarząd Powiatu Prudnickiego zaproponował nadanie kilku wyjątkowym drzewom w parku przy Zespole Szkół w Głogówku nazw nawiązujących do imion głogóweckich samorządowców oraz ustanowienie ich pomnikami przyrody. Burmistrz Piotr Bujak zasugerował, żeby dedykowanemu mu grabowi nadać imię „Szymon” na pamiątkę Szymona Sitarczuka, sapera z Głogówka poległego dekadę temu w Afganistanie.

W ramach realizacji projektu unijnego „Bioróżnorodność bogactwem gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” Powiat przeprowadził inwentaryzację dendrologiczną drzew rosnących w parku. Wytypował sześć cennych przyrodniczo drzew – dwa klony i cztery graby – i zwrócił się o nadanie im imion: „Hans”, „Karl”, „Jan”, „Andrzej”, „Piotr” i „Józef” „w celu uczczenia 30-lecia wyborów samorządowych oraz upamiętnienia wkładu pracy lokalnych samorządowców z gminy Głogówek w rozwój powiatu prudnickiego”. Uchwały o ustanowieniu pomników przyrody podejmuje Rada Miejska w Głogówku.

Burmistrz Piotr Bujak zaproponował, aby grab, który miałby być nazwany „Piotrem”, przyjął imię „Szymona” na cześć poległego sapera Szymona Sitarczuka. Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Głogówku (dziś część Zespołu Szkół) żegnało w 2011 roku wielu mieszkańców jego rodzinnego miasta. Dotąd nie doczekał się on jednak trwałego upamiętnienia. Zarząd powiatu prudnickiego przychylił się już do wniosku głogóweckiego burmistrza.

18 sierpnia 2011 roku starszy szeregowy Szymon Sitarczuk z 1. Brzeskiej Brygady Saperów zginął w Afganistanie wskutek eksplozji miny-pułapki. Za odwagę został wcześniej wyróżniony odznaczeniem „Hero of the Battle”, czyli „Bohater pola walki”. Pośmiertnie żołnierz rodem z Głogówka został awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. W styczniu tego roku skończyłby 38 lat.

Burmistrzami Głogówka w latach 1990-2020 byli: Jan Borsutzky (1990–1994), Karol Kopacz (1994–1998), Jan Mencler (1998–2006) i Andrzej Kałamarz (2006-2018). Klon „Józef” ma upamiętnić Józefa Skibę, byłego wiceburmistrza Głogówka i byłego wicestarostę prudnickiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here