Emerytura dla prudnickich stulatków. Kwota robi wrażenie

1
(fot. ZUS)

Osobom, które ukończyły sto lat przysługuje „emerytura wyjątkowa” i to niezależnie od rodzaju
oraz wysokości już wypłacanego przez ZUS świadczenia. Ile os
ób na Opolszczyźnie dostaje obecnie świadczenie honorowe i na jaką kwotę mogą w tym roku liczyć długowieczni opolanie?

6. mężczyzn i 29. pań z województwa opolskiego dostaje „dodatkową emeryturę”. W sumie 35 osób z regionu może się poszczycić co najmniej setką przeżytych lat. Najwięcej, bo 11.  takich seniorów mieszka w Opolu, po 4. w powiecie nyskim i kluczborskim, w powiatach opolskim i brzeskim po 3 osoby. Po dwóch stulatków mieszka w powiatach prudnickim, namysłowskim, strzeleckim, oleskim po jednym w krapkowickim i głubczyckim. Swojego przedstawiciela w tym gronie nie ma jedynie powiat kędzierzyńsko-kozielski.

Każdy tegoroczny stulatek dostanie 4512,41 zł brutto (3732,29 zł netto). Rok wcześniej było to 4294,67 zł brutto, a dwa lata temu 4003,88 zł. brutto. Wysokość świadczenia honorowego z racji ukończenia 100 lat życia może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

– Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków zmienia się co roku i jak na razie tylko rośnie.  Obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego, dlatego w każdym roku jest różna. Co ważne, raz przyznane świadczenie honorowe nie zmienia się i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy na Opolszczyźnie.

Żeby otrzymać świadczenie honorowe trzeba mieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku, bo nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Jak podkreśla ZUS, grupa 35 osób, które sięgnęły tak zacnego wieku nie musi być ostateczna. Są to tylko te osoby, które co miesiąc dostają taką ekstra gratyfikację z ZUS. Inni mogą świadczenie honorowe otrzymywać na przykład z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

******

Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie, której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here