ZUS podał nowe limity dorabiania. Czy emeryci i renciści będą zadowoleni?

0

Od marca do maja obowiązują nowe progi dodatkowych przychodów, które dotyczą wcześniejszych emerytów i rencistów dorabiających do domowego budżetu. Sprawdź czy i ile możesz dorobić na wiosnę.

Kto musi uważać?

Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać do świadczeń wypłacanych przez ZUS, jednak do pewnych granic. Chodzi o zatrudnienie, które rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czyli na przykład umowę o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej.

– Uwagę na to ile dorabiają powinni zwrócić renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Po przekroczeniu przyjętych na konkretne miesiące granic, ich dodatkowe zarobki mogłyby w przyszłości spowodować zmniejszenie wypłacanych przez ZUS świadczeń lub wręcz ich zawieszenie. Na wiosnę jest dobra wiadomość, bo w marcu, kwietniu i maju progi dodatkowych przychodów wzrosną i to sporo. Będzie zatem większa swoboda, by bez konsekwencji więcej dorabiać – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Limity mocno w górę

ZUS może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, który od marca wynosi 3820,60 zł brutto. Limit ten jest o ponad 200 zł wyższy od obowiązującego między grudniem 2020 r., a lutym br. (3618,30 zł). Taki dodatkowy, średni miesięczny przychód wynikający z aktywności zawodowej nie będzie miał konsekwencji dla wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Wypłata świadczenia z ZUS może być zawieszona jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nowa kwota graniczna od marca do maja wynosi  7095,40 zł brutto (wcześniej to 6719,70 zł), a wiec o około 300 zł więcej.

Co ważne, uzyskanie przychodów w przedziale od 3820,60 do 7095,40 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Skąd biorą się progi przychodów dla dorabiających emerytów od marca do maja? Jest to pochodna przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale podana w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, które wyniosło 5457,96 zł i było o ponad 289 zł wyższe niż
w poprzednim kwartale ubiegłego roku.

Emeryci z wieku powszechnego – bez ograniczeń

Osoby, które przeszły na emeryturę przekraczając powszechny wiek emerytalny czyli dla kobiet po 60 roku życia, a dla mężczyzn po 65., nie muszą brać do ręki kalkulatorów. Ich sytuacja jest na tyle komfortowa, że mogą osiągać dodatkowe dochody bez obawy uszczuplenia świadczeń z ZUS.

Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości – przy dodatkowych przychodach – mają też inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here