Miałeś obniżone wynagrodzenie a przez to niższy zasiłek? Teraz możesz dostać rekompensatę

0

Jeśli pracodawca obniżył twój etat lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w związku z tarczą antykryzysową, to mogłeś przez to dostawać niższy zasiłek. Teraz możesz go przeliczyć na nowo.

W ostatnich miesiącach z powodu pandemii COVID-19, wielu pracowników pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi lub zasiłki chorobowe. Jednocześnie pracodawcy korzystali z rozwiązań tarczy antykryzysowej, na przykład zmniejszając pracownikom wymiar etatu, co odbijało się na ich wynagrodzeniach. Okrojone pensje przełożyły się na niższą wysokość wypłacanych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa czyli zasiłków opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich.

Zasiłki do ponownego przeliczenia

Od 9 października obowiązują przepisy, które naprawiają tę sytuację. Niższe zasiłki, obliczone na podstawie uboższego wynagrodzenia w związku z COVID-19, można teraz na nowo przeliczyć z zastosowaniem wynagrodzenia, które obowiązywało przed zmianą czasu pracy.

– Świadczenie będzie można przeliczyć na takiej samej zasadzie, jak wcześniejsze, sprzed zmniejszenia etatu – mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego Sebastian Szczurek. – Dotyczy to osób, którym pracodawcy na podstawie tarczy antykryzysowej obniżyli wymiar czasu pracy lub wprowadzili mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku. Przeliczenie jest możliwe, jeśli między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo gdy ta przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Co zrobić?

Żeby otrzymać wyrównanie świadczenia, trzeba złożyć wniosek u płatnika zasiłku. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy. Pozostałe osoby składają wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

– Nie ma gotowego formularza bądź wzoru wniosku o wyrównanie konkretnego zasiłku. Wystarczy napisać, że jako świadczeniobiorca występuję o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy – dodaje rzecznik.

Jeżeli wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, to wniosek można przesłać przez Internet, z pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić przy pomocy formularza ZAS-58. ZUS poprosi pracodawcę o potwierdzenie, że zmniejszenie etatu nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Wniosek można także złożyć u swojego  pracodawcy, który powinien jak najszybciej przekazać ten wniosek do ZUS, z informacją, że obniżenie etatu było związane z COVID-19. Pracodawca może również skorzystać z formularza ZAS-58 na PUE ZUS, dołączając do niego skan wniosku.

Informacja: ZUS Opole

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here