Koronawirus: Raport dzienny – mapa z podziałem na powiaty [9.04.2020]

Bilans epidemii COVID-19 w województwie opolskim. Stan na 9.04.2020. Dane pochodzą z dziennych raportów wojewody opolskiego, strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku. Dane dla kraju i Rep. Czeskiej podajemy za arcgis.com. UWAGA! Opolski Urząd Wojewódzki dokonał weryfikacji dotychczas podawanych danych, stąd mogą wystąpić różnice, w raportach dziennych i dla poszczególnych powiatów.