Burmistrz dziękuje premierowi

0

Nadwyżka budżetowa w samorządach będzie mogła być przeznaczona na cele bieżące. To zmiana wynikająca ze specjalnej ustawy z 31 marca. Postulował o to burmistrz Grzegorz Zawiślak w liście otwartym skierowanym 26 marca do premiera Mateusza Morawieckiego.

Związane to było ze spodziewanymi problemami finansowymi samorządów w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego epidemię koronawirusa.

Artykuł 31 zk specjalnej ustawy z dnia 31 marca 2020 r. przyjął brzmienie: „W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.”

– Artykuł dotyczy dokładnie postulowanych przeze mnie zmian w ustawie o finansach publicznych, czyli możliwości wydatkowania nadwyżki budżetowej na cele bieżące – komentuje burmistrz Grzegorz Zawiślak. – Chciałem z tego miejsca podziękować prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz wszystkim zaangażowanym z zmianę przepisów za to, że postanowili przychylić się do mojej prośby, zmienili przepisy i ułatwili samorządom funkcjonowanie w tych trudnych czasach.

List w całości publikował „Tygodnik Prudnicki” w wydaniu z 1 kwietnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here