Te miejsca zmienią się nie do poznania

0

Nowa roślinność ozdobna, alejki, ławki, wiata, oświetlenie, drzewa objęte ochroną pomnikową, możliwość obserwacji gniazd ptaków dzięki kamerom – to tylko kilka z szeregu zmian, jakie zajdą w wyglądzie parków przy prudnickim szpitalu oraz budynku Zespołu Szkół w Głogówku.

Prace przeprowadzi Powiat Prudnicki w ramach wspólnego projektu samorządów pod nazwą „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. Gra warta jest świeczki, powiatowy samorząd uzyskał 85-procentowe dofinansowanie, dzięki czemu w kwocie 1 437 790, aż 1 221 244 zł to środki zewnętrzne.

Jakie zadania obejmie powiatowy projekt?

PARK PRZY SZPITALU POWIATOWYM W PRUDNIKU

 • opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej
 • wycinka drzew w złym stanie fitosanitarnym (szt. 9)
 • pielęgnacja drzew (szt. 7)
 • nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew
 • wykonanie skalników obsadzonych roślinami (szt. 3)
 • wykonanie skwerów obsadzonych chronionymi bylinami dobrze rosnącymi na stanowiskach słonecznych i tolerancyjnymi w stosunku do ilości wody. Skwery ograniczone zostaną siatkami gambionowymi z wypełnieniem z kamienia naturalnego lub łamanego, na których umieszczone zostaną ławki (szt. 14)
 • wykonanie ogrodu terapeutycznego – zasadzenie roślin: warzywa, zioła i kwiaty cięte. Aby umożliwić obserwację zwierząt, przewiduje się wkomponować w otoczenie elementy małej architektury i gatunki roślin, które będą je przyciągać jak np.: krzewy ozdobne; róże, czosnek ozdobny, mocno pachnące byliny (rośliny jednoroczne); zioła o walorach zapachowych
 • montaż budek dla ptaków
 • kształtowanie skarp – rekultywacja wraz z ukształtowaniem skarp i ich obsadzeniem kwiatami, krzewami itp.; umocnienie skarp gambionami wraz z ich wypełnieniem.
 • utworzenie alejki–ścieżki o nawierzchni żwirowo-gliniastej wchłaniającej wodę z opadów (pow. 930 m2)
 • utworzenie ścieżki informacyjno-ekologicznej wyposażonej w tablice dotyczące występujących w parku gatunków roślin i zwierząt; montaż ławek (szt. 26), koszy na śmieci (szt. 30), stojaków na rowery (szt. 2 po 5 rowerów każda)
 • Czas: realizacji: III kw. 2020 – IV kw. 2021

PARK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGÓWKU

 • opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej
 • wycinka drzew w złym stanie fitosanitarnym (szt. 13)
 • pielęgnacja drzew (szt. 24)
 • nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew
 • wykonanie skalniaków (o pow. ok. 105 m2 każdy) ograniczonych siatkami gambionowymi z wypełnieniem z kamienia naturalnego lub łamanego, na których umieszczone zostaną ławki (szt. 12); obsadzenie skalniaków roślinami mocno pachnącymi, bądź zakwitającymi nocą kwiatami, wabiącymi ćmy i inne nocne owady, stanowiące pożywienie nietoperzy
 • wykonanie nasadzeń na terenie skwerów przed budynkiem szkoły. W tym celu wykorzystane zostaną gatunki chronionych bylin, dobrze rosnących na stanowiskach słonecznych oraz tolerancyjnych w stosunku do ilości wody. Skwery ograniczone zostaną siatkami gambionowymi z wypełnieniem z kamienia naturalnego lub łamanego, na których umieszczone zostaną ławki (szt. 23)
 • montaż budek dla ptaków i nietoperzy
 • kształtowanie skarp – rekultywacja z ukształtowaniem skarp i obsadzeniem kwiatami, krzewami itp.; umocnienie skarp gambionami z ich wypełnieniem i montażem ławek (szt.12) remont ogrodzenia z cegły ceramicznej na odcinku około 40m
 • utworzenie alejek o nawierzchni żwirowo – gliniastej wchłaniające wodę z opadów (pow. 1230 m2; przy alejkach zamontowane zostaną tablice informacyjne, przez co alejki zyskają funkcję dydaktyczną
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu; montaż 5 szt. lamp oświetleniowych typu parkowego, 12 szt. lamp ledowych w okalającym park murze z cegły, 4 szt. lamp ledowych w gambionach przy skalniakach. Oświetlenie sterowane będzie przy pomocy czujników zmierzchowych i zegara. Zaplanowano montaż kamer na lampach oświetleniowych (szt. 3) i kamer (szt. 2) na obiekcie tak by można było obserwować gniazda ptaków
 • montaż elementów małej architektury: drewnianej wiaty edukacyjnej (pow. 45m2), ławek parkowych (szt. 28), koszy na śmieci (szt. 36), stojaków rowerowych (szt. 4 po 5 rowerów)
 • Czas: realizacji: III kw. 2020 – IV kw. 2021

Ponadto w Prudniku i Głogówku planuje się ustanowić ochroną jako pomniki przyrody cenne okazy drzew: 8 drzew z gatunków: klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, jarząb pospolity i jarząb szwedzki; 6 drzew z gatunków: grab pospolity, klon zwyczajny i klon jawor. Drzewa pomnikowe będą dodatkowo chronione drewnianymi ogrodzeniami. Czas realizacji: III kw. 2020 – IV kw. 2021.

Projekt obejmuje także działania promocyjne i montaż dwóch tablic informacyjno- pamiątkowych – po jednej w Głogówku i Prudniku.

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here