Gmina Prudnik otwiera program wsparcia dla przedsiębiorców

0
(il. Gmina Prudnik)

Program związany jest z trudnościami przed jakimi stanęły firmy w związku z zagrożeniem epidemicznym. Część zakładów już wstrzymała działalność, inne – pozbawione z dnia na dzień klientów – wegetują. Burmistrz Grzegorz Zawiślak poinformował o programie podczas zwołanej na dziś (24 marca) sesji Rady Miejskiej.

Głównym celem samorządu jest zaoferowanie pomocy, która przyczyni się do utrzymania miejsc pracy.

Program opiera się na 4 głównych filarach:

1. Podatki i opłaty:

 • umarzanie zaległości podatku od nieruchomości
 • odraczanie terminu płatności podatku od nieruchomości
 • rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości
 • umarzanie zaległości podatku od środków transportowych
 • odraczanie terminu płatności podatku od środków transportowych
 • rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od środków transportowych

2. Czynsze i dzierżawy:

 • odroczenia terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu lokali użytkowych
 • zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla lokali zamykanych w związku z wprowadzonymi zakazami
 • zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla przedsiębiorców którzy utracili klientów w zależności od sytuacji
 • dodatkowe zwolnienie przez 1 miesiąc po ustaniu zagrożenia epidemicznego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zwolnienie z czynszu w związku  z zagrożeniem epidemicznym.
 • wprowadzenie dodatkowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
 • przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów

3. Pomoc de minimis:

 • wydłużenie okresu obowiązywania programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Prudnik do 2025 roku.
 • rozszerzenie kręgu podmiotów korzystających z  pomocy de minimis o mikro przedsiębiorców, którzy:

a) realizują nowe inwestycje – zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 do 3 lat,

b) rozpoczynają po raz pierwszy działalność gospodarczą – zwolnienie  z podatku od nieruchomości na okres 3 miesięcy.

4. Rozwój:

 • objęcie przedsiębiorców programem dot. udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Prudnik – na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik – tzw. wymiany pieców.
 • dostosowanie zadań w budżecie gminy Prudnik do potencjału lokalnych przedsiębiorców, aby umożliwić im możliwość udziału w zamówieniach zlecanych przez gminę Prudnik. 

KOMENTARZ

Grzegorz Zawiślak

Grzegorz Zawiślak (burmistrz Prudnika): – Już od pierwszych dni wprowadzenia stanu epidemicznego zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak różne ograniczenia mogą wpłynąć na gospodarkę. Odbyłem kilkanaście rozmów telefonicznych z prudnickimi przedsiębiorcami zarówno tymi dużymi, jak i tymi, którzy prowadzą działalność jednoosobową. We wszystkich tych rozmowach wybrzmiewa troska o dzień jutrzejszy, troska o firmę i jej pracowników. Część z nich jeszcze pracuje, część zamyka produkcję ze względu na przerwanie łańcucha dostaw, część z niepokojem czeka na klienta. Wszyscy obawiają się jutra. Stąd postanowiłem, że pomoc musi być adresowana do przedsiębiorców w trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej zagrożeniem epidemicznym. Proponowane formy pomocy będą świadczone na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, uchwał Rady Miejskiej w sprawach  umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, czy też poprzez  określenie innych form pomocy dla przedsiębiorców. Część z nich już obowiązuje, część jest w przygotowaniu. Chcę, aby pełen pakiet zaczął obowiązywać jeszcze
w II kwartale.

– Ten program to bardzo odpowiedzialna deklaracja. Oczywiście, aby z niego skorzystać trzeba będzie spełnić określone przepisami prawa kryteria. Ten Program to również nieprzewidziane zmniejszenie dochodów gminy, a co za tym idzie konieczność wprowadzenia ograniczeń i oszczędności w działalności gminy w tym w realizacji niektórych zadań rzeczowych, przesunięcia ich w czasie lub rezygnacji z nich. W tych trudnych czasach z determinacją musimy walczyć o każde miejsce pracy i każdego przedsiębiorcę.


Więcej o programie można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego w Prudniku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here