Chcą ogłoszenia stanu wyjątkowego

0
fot. Damian Wicher

Postulat w tej sprawie złożył w trakcie narady u wojewody starosta Radosław Roszkowski

Uważam, że bez skrócenia procedur decyzyjnych i możliwości wydawania bezpośrednich rozkazów czy poleceń, pewne procedury są niesprawne, wymagają korekty – argumentuje w rozmowie z „TP”.

Podobnego zdania jest burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.

– Ogłoszenie stanu wyjątkowego byłoby z wielu aspektów zasadne.  Weszlibyśmy w całkowicie inną procedurę, moglibyśmy działać bardziej radykalnie, odpowiedzialnie – mówi naszemu portalowi. – Wydawanie poleceń i decyzji odbywałoby się na innych zasadach i wszystko byłoby prostsze. Obecnie możemy jedynie prosić swoich pracowników o pewne działania, natomiast w sytuacji stanu wyjątkowego czy klęski żywiołowej moglibyśmy przejść w inny tryb funkcjonowania, wydawać polecenia. Dzisiaj nawet, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w zarządzaniu miastem, musimy zwołać sesję, obojętnie w jakim trybie, ale radni się muszą zebrać, co niesie za sobą ryzyko zakażenia.

Co oznacza stan wyjątkowy?

W czasie stanu wyjątkowego kontrolę nad administracją sprawuje premier lub odpowiedni wojewoda. Mogą zostać ograniczone prawa człowieka i prawa obywatelskie. Może zostać zawieszone m.in.: prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, prawo do przeprowadzania imprez masowych oraz prawo do przeprowadzania strajków. W tym czasie może też dojść do odosobnienia osoby pełnoletniej, która swoją działalnością może zagrażać ustrojowi państwa, bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu. Może też być obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, a także może zostać wprowadzony nakaz lub zakaz przebywania w określonym miejscu i czasie. Może też być wprowadzona cenzura mediów, kontrola zawartości przesyłek pocztowych, kontrola korespondencji czy rozmów telefonicznych. W tym okresie mogą zostać wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka w zakresie: dostępu do określonych towarów i swobodnego uzgadniania cen, prowadzenia określonej działalności gospodarczej, prowadzenia edukacji, obrotu pieniędzmi, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, funkcjonowania systemu łączności, prawa do posiadania broni palnej oraz dostępu do informacji publicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here